Економіка України: ВВП, рівень виробництва товарів та послуг

Економіка України: ВВП, рівень виробництва товарів та послуг

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Пандемія COVID-19, як глобальний фактор, не лише спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, але і загострила наявні виробничі проблеми різних країн.

Так, глобальне падіння попиту та цін на світових сировинних ринках (зокрема, нафти, газу та металів), превентивні заходи як в середині країни, так і поза її межами на тлі дії впливу стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, негативно впливали на економіку, зазначають в Мінекономіки.

Однак, деяке послаблення глобальної невизначеності та пов’язане з цим поступове відновлення зовнішнього попиту, а також реалізація низки заходів Уряду та НБУ, спрямованих на зменшення впливу пандемії COVID-19, сприятимуть поступовій нормалізації умов функціонування економіки та дозволять очікувати на відновлення зростання наприкінці поточного року (за умови неповернення до жорстких заходів карантину як у світі, так і в Україні).

Ми вирішили висвітлити огляд економічної активності за серпень 2020 року в контексті виробництва товарів та послуг в Україні.

Основні показники економічної активності

У серпні 2020 року на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах м’якого карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння, а деякі – навіть зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку та будівництво).

Таблиця 1 – Ключові індикатори

 

Джерело: Мінекономіки.

Так, окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого використання), будівництво (активне продовження будівництва нових та покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг в рамках виконання програми «Велике будівництво»), сфера транспорту (часткове відновлення пасажирських перевезень авіа- та залізничним видами транспорту, а також попит на вантажні залізничні перевезення зерна, залізних руд та будівельних матеріалів для ремонту доріг), торгівлі (активний розвиток роздрібного сегмента ринку в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок та зростання заробітної плати), а також сільське господарство (активна фаза збиральної кампанії у всіх регіонах) продемонстрували покращення своєї динаміки, а індекс очікувань ділової активності у порівнянні з попереднім місяцем поліпшився.

За даними НБУ індекс очікувань ділової активності у серпні 2020 року у порівнянні з липнем 2020 року зріс на 1 пункт й становив 47,9 пункту, зокрема, бізнес стримано оцінює результати своєї діяльності на тлі пролонгації адаптивного карантину. Як результат, за підсумками 8 міс. 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва  уповільнилося, й становило 6,5% (7,3% за 7 місяців 2020 року). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,8%, зазначають у відомстві.

Рисунок 2 – Зведений індекс виробництва та ВВП, зміна % до попереднього року

Джерело: Мінекономіки.

Поряд з тим, окремим чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві в умовах нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів та олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур та мінливість погодних умов у окремих регіонах у період вегетації та збору для інших культур).

Промисловість

У серпні (р/р) падіння виробництва у промисловості поглибилося до «мінус» 5,3% («мінус» 4,2% у липні 2020 року), але якщо врахувати ефект календарних днів (у серпні менше робочих днів), падіння було дещо меншим – «мінус» 4,2% (4,4% відповідно).

Рисунок 3 – Індекс промислової продукції, % (р/р)

Джерело: Мінекономіки.

Пом’якшення карантинних обмежень дозволило окремим видам промисловості проводити виробничу діяльність з урахуванням впливу реалізації відкладеного внутрішнього попиту (зокрема, у серпні 2020 року (р/р) збільшення обсягів роздрібної торгівлі становило 8,7%) та зростання попиту на окремі товари на світових ринках (зокрема, металеві руди). За даними НБУ індекс очікувань ділової активності промислових підприємств у серпні 2020 року становив 48,3 п. порівняно 47,5 п. у липні 2020 року та 48,6 п. у березні 2020 року, проте підприємства все ще стримано оцінюють результати своєї економічної діяльності. У розрізі основних підвидів поглиблення падіння виробництва у порівнянні з липнем 2020 року спостерігалося у переробній промисловості – «мінус» 7,7% («мінус» 6,6% у липні 2020 р.), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – «мінус» 4,6% («плюс» 0,7% відповідно). Водночас у добувній промисловості зменшення виробництва уповільнилося до мінус 0,1% («мінус» 0,7% у липні 2020 року). Загалом за 8 міс. 2020 року (п/п) падіння промислового виробництва становило 7,4% («мінус» 7,7% за 7 міс. 2020 року та «плюс» 1,4% у 8 міс. 2019 року).

Будівництво

У січні-серпні 2020 року (п/п), у будівництві, на тлі сприятливих погодних умов для проведення будівельних робіт, продовжує спостерігатися уповільнення темпів падіння індексу будівельної продукції до «мінус» 2,8% («мінус» 4,6% у січні-липні 2020 року та «плюс» 23,7% у січні-серпні 2019).

Таблиця 2 – Ключові показники будівництва

Джерело: Мінекономіки.

Основним позитивним чинником було активне проведення дорожніх робіт в умовах реалізації проєктів Великого дорожнього будівництва, що дозволило прискорити зростання обсягів виконаних робіт у будівництві інженерних споруд.

Поряд з тим, у житловому будівництві спостерігалося значне скорочення, у т. ч. через зниження попиту на житлову нерухомість на початкових стадіях будівництва та недостачу фінансових ресурсів у забудовників, які здійснюють будівництво за кошти покупців. Крім того, зниження інвестиційної активності з боку підприємств відобразилося на скороченні обсягів будівництва нежитлових будівель.

Торгівля

Відновлення економічної активності у деяких сферах економіки на тлі пом’якшення карантинних обмежень, перехід до адаптивного карантину, а також реалізація відкладеного попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок (на тлі часткової переорієнтації населення на внутрішній туризм через обмежений доступ до закордонних поїздок) та купівлі товарів для забезпечення дистанційної роботи та навчання (зокрема, комп’ютерної техніки)) сприяли поліпшенню ситуації у роздрібному сегменті ринку. Разом з тим, незначний попит на послуги оптової торгівлі з боку окремих видів економічної діяльності та мінливість ситуації з рівнем захворюваності (у т.ч. зміна регіональних карантинних зон) певною мірою стримує споживчі настрої населення та відповідно розвиток внутрішньої торгівлі.

Таблиця 3 – Ключові показники торгівлі

 

Джерело: Мінекономіки.

За даними Держстату в ІІІ кв. індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі підвищився у порівнянні з II кв. 2020 року на 17 п., проте його значення ще лишається від’ємним, і становить «-» 2,7%. Як результат, за підсумком січня-серпня 2020 року зростання обсягів внутрішньої торгівлі становило 1,7% (у порівнянні з «+» 0,4% у січні-липні 2020 року (п/п)).

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

У серпні 2020 року ситуація у транспортній сфері поступово поліпшувалась, як внаслідок відновлення вантажних перевезень (зокрема, пожвавлення попиту на залізничні перевезення з боку аграрного сектору на тлі активної фази збиральної кампанії у всіх регіонах, а також перевезення залізної руди та будматеріалів для ремонту доріг), так і пасажирських — враховуючи певні пом’якшення карантинних обмежень всередині країни та у світі (зокрема подальше часткове відновлення пасажирських перевезень авіатранспортом (у т. ч. і на регулярні міжнародні авіарейси), а також попиту на послуги автомобільного та залізничного транспорту в сезон відпусток).

Таблиця 4 – Ключові показники транспорту

Джерело: Мінекономіки.

Водночас дається в знаки стрес-тест в режимі реального часу, який пережили (особливо у квітні) всі сфери економіки, і транспортна сфера не є виключенням, що триває й донині, а також мінливість факторів стосовно поширення коронавірусу на теренах України та світу (у т.ч. зміна регіональних карантинних зон), що значно стримує розвиток транспорту, тому в цілому ситуація лишається досить складною. Як результат, у комплексі з поєднанням подальшого тиску стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, за підсумками 8 міс. 2020 року (п/п) у транспорті падіння обсягів випуску становило 15,6% («-» 15,8% за 7 міс. 2020 року, «+» 3,0% за 8 міс. 2019 року).

Сільське господарство

У рослинництві за підсумком січня-серпня 2020 року (п/п) обсяги виробництва скоротилися на 12,9% («мінус» 15,7% у січні-липні 2020 року., «плюс» 6% у січні-серпні 2019 року), що обумовлено зниженням показників урожайності більшості с/г культур та більш пізнім початком збиральної кампанії через несприятливі умови під час перезимівлі та вегетації с/г культур (тепла і малосніжна зима, відновлення вегетації рослин в окремі зимово-весняні періоди, розвиток хвороб рослин та низькі запаси вологи в ґрунті).

Рисунок 4 – Індекс виробництва с/г культур, %

Джерело: Мінекономіки.

У тваринництві у січні-серпні 2020 року (п/п) продовжує спостерігатися зменшення обсягів виробництва – «мінус» 2,2% («мінус» 2,5% у січні-липні 2020 року та «плюс» 1,7% у січні-серпні 2019 року), що формувалося під впливом факторів, сформованих у попередніх роках (зокрема у виробництві молока), а саме: високі фінансові затрати на вирощування поголів’я ВРХ та конкуренція на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією у роздрібній мережі.

Рисунок 5 – Індекс тваринницької продукції за підвидами, % (п/п)

Джерело: Мінекономіки.

Варто зазначити, серед ключових факторів, які позитивно позначилися на економіці, відомство констатувало сприятливу кон’юнктуру на світових ринках чорних металів і металевих руд у серпні, збереження відносно високої купівельної спроможності населення й адаптацію бізнесу до роботи в умовах карантину. Разом з тим відзначається низька інвестиційна активність у вітчизняній економіці.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!