Новий податковий кодекс подано до парламенту: на які зміни слід очікувати українцям

Новий податковий кодекс подано до парламенту: на які зміни слід очікувати українцям

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Відтак зміни до Податкового кодексу, розроблені Мінфіном, подано на розгляд парламенту. Про це йдеться в повідомленні пресслужба Мінфіну.

Запропоновані Мінфіном норми покликані зменшити податкове навантаження на отримувачів держдопомоги в рамках програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%», створення більш ефективних механізмів сплати податків, недопущення податкових зловживань, посилення захисту навколишнього середовища шляхом поступового збільшення екологічного податку, збільшення розміру ставки оподаткування за користування державними надрами з прив’язкою до ринкової вартості корисних копалин, а також створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.

Інші норми спрямовані на обмеження включення до складу податкового боргу податкових накладних, складених понад 6 місяців з моменту здійснення операції, зазначають в Мінфіні. Ці нововведення передусім покращуватимуть адміністрування та протидію «скруткам».

У частині забезпечення збалансованості бюджетних надходжень законопроєктом пропонується запровадити ресурсні норми. Відповідні нововведення переглядають ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати, зазначають в відомстві.

В Мінфіні наголошують, що ухвалення та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів в розмірі близько 50 млрд грн з розрахунку на рік.

Ми вирішили висвітлити ключові аспекти нового податкового кодексу, які презентовано на порталі відомства.  

Індексація ставок податків, зборів

Індексація ставок податків, зборів полягає в індексації акцизного податку на алкогольні напої (0,78), екологічного податку (0,22), рентної плати (0,58), які визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням: індексу споживчих цін (2020 рік – 105,0%) до ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, а також індексу цін виробників промислової продукції (2020 рік – 114,5%) до ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Очікуваний додатковий ресурс упродовж року становить – 1,58 млрд. грн.

Частина чистого прибутку

Зміст заходу передбачає встановлення заборони самостійного формування державними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належить державі, резервів під майбутні витрати та сумнівні борги відповідно до власної облікової політики.  Очікуваний додатковий ресурс від реалізації заходу упродовж року становить – 1,2 млрд грн.

Податок на прибуток підприємств

Захід спрямований на встановлення заборони самостійного формування державними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належить державі, резервів під майбутні витрати та сумнівні борги відповідно до власної облікової політики. За попередніми оцінками це принесе бюджету – 0,1 млрд. грн. Також передбачено збільшення фінансового результату до оподаткування на суму наданої безповоротної фінансової допомоги в межах однієї фінансово-промислової групи (дані для розрахунку ефекту відсутні.

Встановлюються обмеження перенесення збитків минулих періодів у розмірі 50 % для великих платників податків/перенесення збитків минулих років без будь-яких обмежень призводить до значних втрат бюджету, що додає  упродовж року – 4 млрд грн.

Податок на доходи фізичних осіб

Зміст заходу передбачає оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомості протягом року за ставкою 18%. Наразі діюча ставка: продаж першого – 0%; другого та наступних – 5%.

Звільнюються від оподаткування ПДФО та військовим збором доходів, отриманих платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабміном, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій. Очікуваний додатковий ресурс від заходу упродовж року становить – 0,6 млрд. грн.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Зміст заходу передбачає обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників у разі придбання та/або імпорту товарів, що надалі постачаються на митній території України /протидія «скруткам». Очікуваний ефект упродовж року становить – 3 млрд. грн.

Новим Кодексом скасовують пільги з ПДВ для платників, які здійснюють постачання житла (об’єктів житлового фонду) на вторинному ринку /оподаткування продажу як на первинному, так і на вторинному ринку. Рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла з огляду на те, що ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції. Пільга для першого постачання доступного житла та житла, що будується за державні кошти, залишається. Очікуваний додатковий ресурс від заходу упродовж року становить – 2,3 млрд. грн.  Варто зазначити, запроваджується оподаткування ПДВ операцій з реалізації НБУ дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота).

Також передбачається обмеження можливості включення до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції. Очікуваний ефект реалізації заходу – 1 млрд. грн. При цьому, з метою захисту права покупців на податковий кредит, у разі зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН, буде передбачено, що перебіг строку 6 місяців переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних.

Акцизний податок

Передбачається скасування пільг з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел). Реалізація заходу принесе додатковий ресурс в розмірі 2,1 млрд грн.  Кодекс також передбачає для виробників та імпортерів обов’язок сплати 5-% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі.  Це дозволяє протидіяти мінімізації роздрібного акцизного податку при продажу тютюнових виробів за готівку без застосування РРО. Наразі діюча норма передбачає акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів зараховується до місцевих бюджетів.

Нововведення запобігатиме втратам місцевих бюджетів й потрібні зміни до Бюджетного кодексу для перерозподілу акцизу з державного до місцевого бюджету. Реалізація заходу принесе додатковий ресурс в розмірі 1,5 млрд грн.

Варто зазначити, відповідні норми набувають чинність лише після набрання чинності змін до Бюджетного кодексу в частині запровадження механізму зарахування відповідного акцизного податку до місцевих бюджетів, зазначають в Мінфіні. Нововведення також передбачають скасування процедури призупинення ліцензії.

Запровадження нових норм передбачає руйнування схеми накопичення товарних запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку шляхом встановлення сплати акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115% середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев’ять місяців. Це очікувано принесе бюджету на щорічній основі – 1,4 млрд. грн.

Новим Кодексом запроваджується звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини, прирівняти до податкової декларації /посилення контролю за виробництвом тютюнових виробів.

Екологічний податок

Нововведення передбачає запровадження нової ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти з 01 липня 2021 року збільшивши її в 1,6 раза та передбачити їх поступове підвищення у 8 разів у 2029 році. Очікуваний ефект – 0,1 млрд. грн. щороку. Також передбачається підвищення ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/тонну до 30 грн/тонну. Мінімальна ставка в ЄС – 1 Євро у Польщі. Очікуваний ефект щороку – 2,1 млрд грн.

Новим кодексом скасовується занижені ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн/тонну до 1,5 грн/тонну. Ставки для інших об’єктів – 5 грн/тонну. Очікуваний ефект щороку – 0,3 млрд грн.

Рентна плата за користування для видобування корисних копалин

Нововведення передусім направлене на усунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість корисної копалини та занижувати суму рентної плати, що приноситиме бюджету щорічно 0,5 млрд. грн.

Планується запровадження визначення бази оподаткування за єдиним стандартом шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами. Від реалізації норми очікується щорічно – 3,5 млрд грн.

Рентна плата за користування для видобування корисних копалин

Нововведення передусім направлене на усунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість корисної копалини та занижувати суму рентної плати, що приноситиме бюджету щорічно 0,5 млрд. грн.

Планується запровадження визначення бази оподаткування за єдиним стандартом шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами. Від реалізації норми очікується щорічно – 3,5 млрд грн.

Плата за землю

Запроваджується оподаткування земельним податком земельних ділянок, що фактично використовуються без належного оформлення права на використання, у тому числі «самозахват».   Також норма спрямована на скасування пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які не використовуються за цільовим призначенням (стосується закладів, які повністю утримуються коштом державного або місцевих бюджетів).

Скасовується  мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель для цілей оподаткування платою за землю (крім с/г угідь). Очікуваний економічний ефект – 2,2 млрд. грн. щороку.

Єдиний податок

Запроваджується заборона застосування єдиного податку четвертої групи платниками, основним видом діяльності яких є птахівництво (переведення на третю групу єдиного податку або загальну систему оподаткування). Додатковий ресурс з розрахунку на рік – 0,1 млрд. грн.

Мінімальне податкове забов’язання (ПДФО, єдиний податок, податок на прибуток)

Запроваджується мінімальне податкове зобов’язання з 1 гектара сільськогосподарських земель, що дозволить ефективно здійснювати боротьбу з «тіньовим» використанням землі, в т.ч. «тіньовою» орендою. Очікуваний економічний ефект щороку – 10,3 млрд. грн.

Погашення податкового боргу

Забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань на час адміністративного або судового оскарження (адміністративний арешт на період оскарження). Також передбачається, що упродовж здійснення оскарження донарахованих сум майно боржника може бути відчужено, що надалі унеможливить стягнення таких донарахованих сум до бюджету. Це сприятиме зниженню рівня податкового боргу.

Запроваджуються обмеження у праві виїзду за кордон керівника юридичної особи – боржника на підставі рішення суду до повного погашення податкового боргу. Наразі (станом на 01.01.2021) – 96,45 млрд грн – загальна сума боргу; 101,6 тис. боржників – юридичних осіб, з них 33,3 тис. економічно активні підприємства із сумою боргу 31,7 млрд грн.

Адміністрування податків і зборів

Відповідні нововведення передбачають надання права ДПС без звернення до суду стягувати податковий борг за самостійно визначеним платником грошовим зобов’язанням (податкова декларація, уточнюючий розрахунок).

Встановлюється обов’язок для суб’єктів господарювання при роздрібній реалізації алкогольних напоїв сканувати штрихкод акцизної марки та відображати його зміст в чеку.

Податкові органи можуть отримувати від платника інформацію (пояснення) не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях.

В підсумку варто зазначити, нововведення в частині  адміністрування податків і зборів є досить дискусійною, оскільки можливі зловживання щодо перевищення повноважень з боку податкових органів.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!