Першим перевірять «Приватбанк»: розкрито деталі оцінки банківської міцності

Першим перевірять «Приватбанк»: розкрито деталі оцінки банківської міцності

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні та зростання інтегрованості до світової економічної спільноти першочергового значення набуває підвищення стійкості банківської системи країни. Особливо актуальним це питання стає під час підвищеної волатильності світових ринків капіталу в періоди економічних криз, що створює потребу у реалізації Національним Банком України заходів змістовного, ризик-орієнтованого банківського нагляду, а з боку комерційних банків – у застосуванні заходів з поліпшення ефективності антикризового планування та прогнозування. Одним з таких заходів є стрес-тестування.

Стрес-тестування (stress testing) – метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. Відповідний метод широко використовується для оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності, валютного ризику, ризику зміни процентної ставки та вартості активів.

Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році, затверджено регулятором та оприлюднено на сайті відомства.

Оцінка стійкості здійснюватиметься за станом на 1 січня 2019 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

Базові сценарії, які будуть детально обґрунтовані в якості  макроекономічних сценаріїв та підходів до стрес-тестування у 2019 році планується оприлюднити окремо на сайті Національного банку України.

Відповідно до результатів оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н3 та Н2 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному періоді.

Оцінка якості активів є обов’язковою для всіх банків. У 2019 році її проходитимуть 76 із 77 установ, які мають банківські ліцензії («Розрахунковий центр», який здійснює лише розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості).

На відміну від попереднього року у 2019 році стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, будуть проходити 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 01 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%).

Таким чином, у 2019 році стрес-тестування будуть проходити такі банки:

Затверджені підходи закріплено рішенням Правління Національного банку України №97-рш «Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році», яке набуде чинності 5 лютого 2019 року.

Нагадаємо, минулого року Національний банк вперше провів щорічну оцінку стійкості. Її результати засвідчили, що банківський сектор є достатньо капіталізованим, проте має збільшувати запас міцності, щоб посилити стійкість до можливих криз у майбутньому.

В підсумку зазначимо, що для НБУ проблема розуміння населенням вибору банківської установи, якій  було б довірено власні кошти, завжди є пріоритетною задачею.   Забезпечення прозорості діяльності банківських установ та оцінки рівня їх ризиків, а  відповідно, поінформованості клієнтів банку – той шлях, який дозволить забезпечити довіру споживачів фінансових послуг, а також підняти рівень стандартів діяльності банківських установ.

Для довідки, висвітлення показників економічних нормативів, зокрема економічного нормативу Н2, встановленого Національним банком України, розкриває здатність банку своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.

Варто пам’ятати, чим вище значення показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку. І навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори та вкладники банку.

Розкриття необхідної та об’єктивної інформації про банк обумовлює можливість зробити виважений та свідомий вибір банківської установи, а для НБУ, як для регулятора, це дає можливість реалізовувати виконання основного  завдання при здійсненні наглядової діяльності –  забезпечувати належні заходи щодо контролю, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Інформація про результати оцінки стійкості у розрізі банків буде оприлюднена на сайті Національного банку наприкінці 2019 року.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: