Промисловість України: фактори прискорення та прогноз

Промисловість України: фактори прискорення та прогноз

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Упродовж декількох місяців Держстат продовжує фіксувати позитивні зміни посткоронакризового відновлення. Попри охоплення жорстких карантинних заходів низки регіонів в Україні у березні 2021 року, падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) практично призупинилося (показник становив 0.1% р/р).

Значно кращі кількісні дані квітня 2021 року, які відображаються в розрізі зведеного індексу виробництва товарів та послуг, лише підтверджують факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантинних обмежень. Так, упродовж січня-квітня 2021 року, вперше з грудня 2019 року відбулося зростання зведеного індексу виробництва (ЗІВ) на 0,7% («мінус» 3,0% у першому кварталі 2021 року та 5,9% за січень-квітень 2020 року відповідно).

Позитивний внесок у динаміку зведеного індексу виробництва сформували промислове виробництво та внутрішня торгівля.

Ми вирішили висвітлити фактори значного прискорення промислового виробництва у квітні, про що нижче в наших матеріалах.

Випуск промислової продукції у квітні

Упродовж квітня, як і очікувалось, промисловий сектор продемонстрував значне прискорення зростання виробництва – до 13,0% р/р. Нагадаємо, випуск промислової продукції зріс на 2,1% у березні 2021 року та зазнав падіння на 15,1% у квітні 2020 року, з урахуванням ефекту календарних днів – зростання на 12,5% (-2,4% у березні 2021 року). Про це повідомляє Мінекономіки (рис. 1).

Рисунок 1 – Індекс промислової продукції та внески, зміна, у % (р/р) та в.п.

Джерело: ДССУ. Мінекономіки.

Ключовим фактором  суттєвого зростання є ефект низької бази порівняння квітня 2020 року, на тлі цьогорічного пожвавлення світового попиту. Нагадаємо, у квітні Держстат фіксував істотне падіння промисловості на 15,1%.

Водночас значна частина галузей, орієнтованих на внутрішній ринок, також продемонструвала зростання, яке до того ж перевищує падіння квітня 2020 року, що свідчить адаптацію національних виробників до роботи в умовах перманентних карантинних обмежень.

Рисунок 2 – Індекс промислової продукції у січні-квітні, зміна, у % (п/п)

Джерело: ДССУ.

Варто зазначити, згідно з даними Євростату у березні 2021 року проти торішніх показників березня (р/р) індекс промислового виробництва у ЄС-27 зріс на 11,0%, у Єврозоні – на 10,9% (в Україні цей показник становив +2,1%).

Згідно з даними Нацбанку  промислові підприємства після двох місяців оптимізму, погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності.  Так у квітні 2021 року індекс ділової активності промислових підприємств знизився до 49,8 у порівнянні з 52,3 у березні. Очікувалося значне зростання цін на сировину та матеріали, а також на власну продукцію. Водночас зберігаються позитивні оцінки як щодо обсягів виготовлення продукції, так і щодо обсягів нових замовлень на продукцію. Обсяги нових експортних замовлень, за оцінками респондентів, залишатимуться на попередньому рівні, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Утім, підприємства промислового сектору позитивно оцінили економічні перспективи травня 2021 року. Дифузійний індекс сектору зріс до 50.8 (у квітні – 49.8). Збереглися високі оцінки щодо обсягу виготовленої продукції (дифузійний індекс – 54.1), що відбулося на тлі суттєвого поліпшення настроїв щодо збільшення обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі обсягів нових експортних замовлень: дифузійний індекс відповідно становлять 59.0 та 54.2 (у квітні відповідно – 53.2 та 50.0).

Оцінка у розрізі основних підвидів

У розрізі основних підвидів зростання промислового виробництва у квітні 2021 року відбулося у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 4,5% («+»7,3% у березні 2021 року та «-» 4,7% у квітні 2020), у добувній промисловості – 6,9% («-» 1,5% у березні 2021 року та «-» 11,1% у квітні 2020 року) та у переробній промисловості – на 18,0% («плюс» 2,5% у березні 2021 року та «мінус» 19,0% у квітні 2020 року).

З огляду на приведені вище дані, за підсумком січня-квітня поточного року (п/п) промислове виробництво в цілому, вперше з 2019 року, зросло на 1,5% («-» 2,0% у першому кварталі 2021 року та «-» 7,0% за січень-квітень 2020 року), зокрема у переробній промисловості – на 1,6% («-» 3,3% та «-» 7,5% відповідно), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,2% («+» 4,1% та «-» 6,8% відповідно).

Водночас у добувній промисловості темпи падіння уповільнилися до 0,5% («-» 2,8% та «-» 5,9% відповідно).

Рисунок 3 – Основні підвиди машинобудування, зміна, у % (р/р)

Джерело: Мінекономіки.

Поміж промислових ВЕД позитивні результати продемонстрували такі види економічної діяльності, зокрема, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. В цих видах  зафіксовано зростання у 1,58 раза у квітні 2021 року  у порівнянні з «+» 14,6% у березні 2021 року та «-» 38,9% торік у квітні в умовах адаптації окремих підприємств до перманентних умов карантинних обмежень.

Також позитивні результати продемонстровано виробництвом меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання («+» 44,7% у квітні 2021 у порівнянні з «+» 26,1% у березні 2021 року та «-» 27,3% у квітні 2020 року на тлі відновлення економічної активності та швидкої адаптації до нових умов функціонування економіки окремих підприємств.

Позитивну динаміку демонструє також машинобудування – зростання на 41,0% у квітні 2021 року у порівнянні з «+» 7,6% у березні 2021 року та падінням на 34,9% у квітні 2020 року. Позитивні зміни зумовлені зокрема пожвавленням виробництва у всіх підвидах на тлі поступової адаптації окремих підприємств до нових умов функціонування, у т.ч. на зовнішніх ринках.

Внаслідок розширення попиту з боку окремих видів будівництва на тлі початку нового будівельного сезону виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції («+» 38,8% у квітні 2021 році у порівнянні з «+» 3,9% у березні 2021 року та «-» 23,7% у квітні 2020 року) та виготовлення виробів з деревини, зросло виробництво паперу та поліграфічна діяльність («+» 32,7% у порівнянні з «+» 5,0% та «-» 20,9% відповідно). Нагадаємо, згідно з даним Держстату у квітні 2021 року (р/р) індекс будівельної продукції зріс на 10,2%, у т.ч. житлового будівництва – на 40,1% відповідно.

Зросли показники також у металургії («+» 29,1% у квітні 2021 року у порівнянні з «+» 5,2% у березні 2021 року та «-» 29,6% у квітні 2020 року) та добування металевих руд («+» 11,8% у квітні 2021 року у порівнянні з «+» 3,2% у березні 2021 року та «-» 15,6% у квітні 2020 року) внаслідок сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках чорних металів та залізних руд.  Згідно з даними Світового банку у квітні 2021 року (р/р) середні ціни на базові метали зросли у 1,7 раза.

На тлі розширення попиту на сировину зросла добувна промисловість («+» 6,9% у квітні поточного року  проти «-» 1,5% у березні 2021 року та «-» 11,1% торік у квітні.

Зростання також зафіксовано у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря («+» 4,5% у квітні 2021 року у порівнянні з «+» 7,3% у березні 2021 року та «-» 4,7% у квітні 2020). Це відбулося на тлі продовження відновлення економічної активності реального сектору економіки, що сформувало підвищений попит на енергетичні ресурси, у т.ч. видобуток кам’яного та бурого вугілля («+» 44,9%у квітні поточного року у порівнянні з «+» 8,1% у березні 2021, та «-» 34,7% у квітні 2020 року).

В умовах активної фази проведення посівної кампанії у сільському господарстві упродовж квітня зросло виробництво хімічних речовин і хімічної продукції («+» 8,6% у квітні 2021 у порівнянні з «+» 14,3% у березні 2021 року та «+» 8,5% у квітні 2020 року).

Уповільнили темпи падіння такі промислові види, як: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів падіння уповільнилось внаслідок відносного покращення ситуації у птахівництві на тлі зняття обмежень на експорт до окремих країн та продовження стимулювання споживчого попиту на внутрішньому ринку.

Водночас низьке забезпечення сировиною з боку сільського господарства негативно вплинуло на її перероблення (за даними Держстату за підсумком 2020 року врожай соняшнику зменшився на 14,1%, цукрового буряку – на 10,3%, овочів на 0,4% та плодів і ягід на 5,6%), а висока конкуренція з боку імпорту на внутрішньому ринку негативно впливала на виробництво молочної продукції.

Крім того, дія карантинних заходів, зокрема у країнах торгових партнерах, а також низький попит з боку вітчизняних закладів громадського харчування додатково стримували розвиток виробництва харчових продуктів та напоїв.

Також уповільнило падіння виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів внаслідок попиту на внутрішньому ринку на тлі дії жорстких карантинних обмежень, які діяли у квітні 2021 року.

В підсумку варто зазначити, на тлі низької статистичної бази порівняння 2020 року у квітні 2021 року зростання зафіксовано у 3 регіонах – найбільше у Чернівецькій обл. (на 103% у квітні 2021 року), Тернопільській обл. (на 46,0% відповідно) та Закарпатській обл. (на 42,0% відповідно). Найбільше скорочення – у Луганській обл. (на 28,0% у квітні 2021 року), Кіровоградська обл. (на 10,4% відповідно), Херсонській обл. (на 10,6% відповідно).

Нагадаємо, протягом II кварталу 2021 року економічне відновлення хоч і наділі залежати від частоти, тривалості та ступеню жорсткості карантинних обмежень, проте з урахуванням низької бази порівняння 2020 року та процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни, пристосованості бізнесу до роботи в історично нових умовах, вийде на позитивний тренд.

 

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!