Злиття та поглинання: як Азійсько-Тихоокеанський регіон подорожчав майже вдвічі

Злиття та поглинання: як Азійсько-Тихоокеанський регіон подорожчав майже вдвічі

Вадим Гордієвський
Автор
Вадим Гордієвський
UA.NEWS
Поділитись:

Цей блог побудований на історії однієї країни, і це не Китай. В Австралії (та ні, це не історія про гучний військовий контракт на підводні човни) очікуються найкращі фінансові показники у сфері злиття та поглинання у 2021 році. Багаті корпорації та фонди скуповують активи, а банкіри не бачать ніяких ознак уповільнення темпів зростання. Чому це відбувається?

Згідно з даними Refinitiv, угоди за участю австралійських компаній за перші дев’ять місяців 2021 року склали $329,2 млрд, що майже в 6 разів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і перевищує суму за аналогічний період попередніх трьох років. Попередній річний рекорд у 2007 році становив $139 млрд.

Ці обсяги були обумовлені низкою великих угод, спрямованих на компанії, що котируються на біржі та займаються інфраструктурою й ресурсами. У їх числі BHP Group, яка оголосила про злиття. За умовами угоди, Woodside випустить нові акції, які будуть розподілені на користь акціонерів BHP. В результаті останнім буде належати 48% об’єднаної компанії, акціонерам Woodside – 52%. Об’єднана компанія ввійде в десятку найбільших у світі незалежних енергетичних компаній, а також в число найбільших світових виробників зрідженого природного газу. Економія на витратах в результаті злиття може скласти понад $400 млн на рік завдяки оптимізації корпоративних процесів, а також підвищенню ефективності капіталовкладень.

Крім того, BHP оголосила про намір змінити корпоративну структуру, відмовившись від двох компаній на користь однієї – BHP Group Ltd. з первинним лістингом в Австралії. Зараз BHP має дві головні компанії, акції однієї розміщені на Австралійській фондовій біржі, а інша з лістингом у Лондоні. Перехід до єдиної корпоративної структури зробить компанію більш ефективною і гнучкою, а також забезпечить їй сильніші позиції для подальшого зростання.

Згідно з даними Refinitiv, угоди з австралійськими компаніями на суму $200 млрд склали 20% від загальної вартості регіону, що є другим результатом по величині після Китаю. Той же період минулого року склав лише 4%. Сьогодні Австралія являє собою «реальне зрушення» в загальному відносному внеску в обсяги Азійсько-Тихоокеанського регіону. Варто також згадати, що американська платіжна компанія Square в серпні зробила найбільший за рік вихід на Австралію, купивши за $29 млрд місцеву фінтех-компанію Afterpay. Goldman Sachs очолив список за оголошеними угодами M&A в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, за ним слідують Morgan Stanley та UBS. Прогнозується, що в доступному для огляду майбутньому ставки залишаться низькими, а якщо вони й підвищаться, то дуже повільно. Тому інвестори вкладають на довгу перспективу.

Є ряд факторів, які об’єднуються разом, в тому числі деякий відкладений попит з минулого року. Також слід зазначити рівень міжнародної вхідної активності. Поки що немає ознак уповільнення процесів. Згідно з даними Refinitiv, загальний обсяг угод в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за період з січня по вересень досяг рекордних $1,25 трлн, що на 46% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяг анонсованих і завершених угод злиття та поглинання (M&A) в Україні за підсумками 2020 року склав $1,02 млрд, що у 2 рази нижче за показник 2019 року. Тоді ринок оцінювався в $2,1 млрд. Причинами низької активності інвесторів у сфері M&A є політична нестабільність, пандемія, корупція й так далі. Однак інвестиційний клімат дуже важливий для стрімкого розвитку країни, тому необхідно домагатися присутності інверторів на ринку.

Mergers and acquisitions: how the Asia-Pacific region almost doubled in price

This blog is dedicated to the history of one country, and this is not China. Australia (and no, this is not a story about a sensational military contract for submarines) is expected to have the best financial performance in the field of mergers and acquisitions in 2021. Wealthy corporations and foundations are buying up assets, and bankers see no sign of slowing growth. Why is this happening?

According to Refinitiv data, deals involving Australian companies in the first nine months of 2021 amounted to $329.2 billion, which is almost 6 times more compared to the same period last year and exceeds the amount in the same period of the previous three years. The previous annual record in 2007 was $139 billion.

These volumes were driven by several large deals targeting listed infrastructure and resource companies. Among them is the BHP Group, which announced the merger. Under the terms of the deal, Woodside will issue new shares to be distributed to BHP shareholders. As a result, the latter will own 48% of the combined company, while Woodside shareholders will own 52%. The combined company will become one of the ten largest independent energy companies in the world, as well as one of the world’s largest producers of liquefied natural gas. Cost savings from the merger could be more than $400 million per year through streamlined corporate processes and improved capital efficiency.

In addition, BHP announced its intention to change its corporate structure, ditching two companies in favor of one — BHP Group Ltd. with a primary listing in Australia. BHP currently has two parent companies, one listed on the Australian Stock Exchange and the other listed in London. The transition to a unified corporate structure will make the company more efficient and flexible, as well as provide it with a stronger position for further growth.

According to Refinitiv, $200 billion in deals with Australian companies accounted for 20% of the region’s total value, the second largest after China. The same period last year was only 4%. Australia today represents a “real shift” in the overall relative size of the Asia-Pacific region. It is also worth mentioning that American payments company Square made its largest foray into Australia in a year in August, buying local fintech company Afterpay for $29 billion. Goldman Sachs topped the list for announced M&A deals in the Asia-Pacific region, followed by Morgan Stanley and UBS. It is predicted that rates will remain low for the foreseeable future, and if they rise, they will be very slow. Therefore, investors are investing for the long term.

​​Several factors come together, including some pent-up demand from last year. Also, noteworthy is the level of international inbound activity. So far, there are no signs of slowing down. According to Refinitiv data, total deal volume in the Asia-Pacific region between January and September reached a record $1.25 trillion, up 46% from the same period last year. The volume of announced and completed mergers and acquisitions (M&A) transactions in Ukraine at the end of 2020 amounted to $1.02 billion, which is 2 times less than in 2019. Then the market was estimated at $2.1 billion. The reasons for the low activity of investors in the field of M&A are political instability, pandemic, corruption, and so on. However, the investment climate is very important for the rapid development of the country, therefore it is necessary to achieve the presence of inverters in the market.

загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!