Транзакції з цифровим юанем досягли майже $10 млрд: апдейти по китайській CBDC

Транзакції з цифровим юанем досягли майже $10 млрд: апдейти по китайській CBDC

Альона Дегрік
Автор
Альона Дегрік
UA.NEWS
Поділитись:

Цифровий юань (e-CNY) є офіційною валютою в Китайській Народній Республіці. Технологію розробляли з кінця 2015 року та розпочали тестування у 2019 році. Уряд Китаю залучив до роботи над цифровою валютою чотири найбільші державні банки та технологічних гігантів, серед яких Huawei та Ant. Фінансові органи частково перевели свої депозити до e-CNY та визначили галузі економіки для впровадження нового грошового засобу.

Запуск цифрової валюти очікувався одночасно з Олімпійськими іграми в Пекіні, 2022 року, проте це відбувається вже сьогодні. Зараз близько 1,55 млн власників e-CNY-гаманців по всьому Китаю здатні здійснювати та приймати платежі, у тому числі оплачувати комунальні та державні послуги, рахунки у ресторанах, транспорт та вести роздрібну торгівлю. Сьогодні я хочу детально розглянути причини популярності нового платіжного способу, адже ще до офіційного запуску він став одним із найбільш обговорюваних проєктів у світі.

Багато банків економічно розвинених країн розглядають перспективність введення цифрових валют для підвищення своїх фінансових систем. Тут головним чинником виступає конкуренція з криптовалютами та прискорення міжнародних переказів. Потенціал Китаю в цій сфері виявився більшим, ніж в інших країн, адже проєкт, очевидно, вже перейшов зі стадії початкових тестів та досліджень. Наприкінці жовтня стало відомо, що близько 140 мільйонів людей не лише завели гаманці для цифрового юаня, а й використали валюту для транзакцій на загальну суму близько $9,7 млрд. З такою заявою виступив генеральний директор інституту цифрової валюти Народного банку Китаю. Проте за його словами, офіційно запуск e-CNY ще не відбувся.

Планується, що цифровий юань буде у вжитку на одному рівні з готівкою. Вже близько пів року у користувачів є можливість перевести в готівку нову валюту через банкомати. Навіть туристи можуть використати китайську валюту, не відкриваючи банківський рахунок.

Методи введення e-CNY різноманітні — від стандартної емісії до випуску рукавичок з чіпом NFC, присвячених майбутній Олімпіаді. Таким чином, всі власники рукавичок зможуть здійснювати оплату безконтактно, а необхідності інтернет-підключення та прив’язки до банківського рахунку не буде. Сценарії масового застосування цифрового юаня розроблені в таких секторах, як бізнес, дозвілля та розваги, покупки, туризм, громадське харчування та послуги з проживання. Вже зараз китайські користувачі можуть отримати знижку у ресторанах Pizza Hut та KFC, а тим часом уряд веде переговори про впровадження електронної валюти у McDonalds.

Що це дасть Китаю? Цифровізація спростить операції з юанем і здатна похитнути загальний вжиток долара. Лідерство східної країни у сфері цифровізації валюти може покращити відносини місцевих компаній з Китаєм завдяки доступності валюти та децентралізованому принципу роботи.

На тлі старіння таких доларових платіжних систем як SWIFT, ще молодий e-CNY виглядає перспективно користуючись з більшої швидкості та меншої вартості. Ймовірно, що нова електронна валюта швидше протиставлятиметься американському долару, аніж іншим електронним платіжним способам, як передбачалося раніше, на тлі послідовної політики заборони криптовалюти у Китаї.

CBDC здатна стабілізувати конкуренцію у фінансовій сфері та покращити позиції банків у суперництві з криптовалютними переказами. Вони дозволять регуляторам легше контролювати сферу цифрових валют та їхнього обороту. Е-гривня також знаходиться на етапі розробки та впровадження. Вже цього року як пілотний проєкт заробітну плату працівникам Мінцифри планують виплатити у цифровій гривні. Подивимося, що з цього вийде.

Transactions using e-CNY reach nearly $10 billion: updates on the Chinese CBDC

The digital yuan (e-CNY) is the official currency in the Republic of China. The technology has been under development since late 2015 and begin testing in 2019. The Chinese government has engaged four major state banks and technology giants, including Huawei and Ant, to work on digital currency. Financial authorities have partially transferred their deposits into e-CNY and identified areas of the economy to implement the new currency.

The digital currency was expected to launch at the same time as the Beijing Olympics, in 2022, but it’s already happening right now. About 1.55 million e-CNY wallet holders across China are now able to make and receive payments, including utility and government bills, restaurant bills, transportation, and retail payments. Today I want to take a closer look at the reasons for the popularity of this new payment method because even before its official launch, it has become one of the most discussed projects in the world.

Many banks in economically developed countries are considering the prospect of introducing digital currencies to improve their financial systems. The main factors are the competition with cryptocurrencies and the acceleration of international transfers. China’s potential in this area turned out to be greater than that of other countries, because the project, obviously, has already moved from the stage of initial tests and studies. At the end of October, it became known that about 140 million people not only opened wallets for the digital yuan but also used the currency for transactions totalling about $9.7 billion. This statement was made by the Director-General of the Digital Currency Institute of the People’s Bank of China. However, according to him, the official launch of e-CNY has not yet taken place.

It is planned that the digital yuan will be in use on a par with cash. For about half a year, users have been able to cash out the new currency through ATMs. Even tourists can use Chinese currency without opening a bank account.

The methods for introducing e-CNY are varied — from standard issuance to the release of gloves with an NFC chip, timed to coincide with the upcoming Olympics. In this way, all glove wearers will be able to pay contactless, and there will be no need for an Internet connection or connection to a bank account. Scenarios for the mass application of the digital yuan have been developed in sectors such as business, leisure and entertainment, shopping, tourism, catering, and accommodation services. Chinese users can already get a discount at Pizza Hut and KFC restaurants, while the government is negotiating the introduction of e-currency at McDonald’s.

So what will it do for China? Digitalization will simplify RMB transactions and could shatter the general use of the dollar. The eastern country’s leading position in the digitalization of currency can improve the relationship of local companies with China due to the availability of currency and a decentralized operating principle.

Due to the obsolescence of such dollar payment systems as SWIFT, the still young e-CNY looks promising due to higher speed and lower cost. It is likely that the new e-currency will rather be opposed to the U.S. dollar than to other electronic payment methods, as previously assumed, amid a consistent policy of banning cryptocurrency in China.

CBDC can stabilize competition in the financial sector and improve the position of banks in the competition with cryptocurrency transfers. It will allow regulators to control the sphere of digital currencies and their circulation more easily. E-hryvnia is also at the stage of development and implementation. This year, as a pilot project, the salaries of the Ministry of Digital Economy employees are planned to be paid in digital hryvnia. Let’s see what comes out of it.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!