Bank Rozwoju: IBOX BANK jest gotów stać się filarem Ukrainy

Bank Rozwoju: IBOX BANK jest gotów stać się filarem Ukrainy

21 lipca 2022 15:35

Już zaczęli myśleć o tym, jak zapełnić budżet i odbudować kraj w IBOX BANK, jednym z najbardziej stabilnych banków Ukrainy do 2021 roku.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach europejskich wytwarzają od 45 do 60 procent PKB. W tym samym czasie w Ukrainie liczba ta ledwo przekracza 15%. Jeszcze przed wybuchem niewypowiedzianej wojny rosji w Ukrainie, gospodarkę państwa praktycznie trzymało w garści 300 dużych przedsiębiorstw, ale operacje wojskowe znacznie zredukowały tę listę.

Wojna o niepodległość Ukrainy i o naszą europejską przyszłość wyprowadziła państwo ze strefy komfortu. Obecnie potrzebne są świeże rozwiązania i globalne reformy, aby osiągnąć wyniki gospodarcze sprzed wojny. Rozwój małych i średnich firm może stać się motorem gospodarki, uważa IBOX BANK.

«Potrzebujemy nowego podejścia i nowych narzędzi, IBOX BANK jest gotowy wspierać Ukrainę, stając się filarem gospodarki poprzez oferowanie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw z indywidualnym podejściem do każdego młodego przedsiębiorcy», - powiedziała Alyona Shevtsova, akcjonariuszka instytucji finansowej.

Alyona Shevtsova,

akcjonariuszka IBOX BANKU


W banku są jednak przekonani, że nawet najatrakcyjniejsze oprocentowanie kredytów nie stworzy przedsiębiorczego boomu po zakończeniu wojny - potrzebne są reformy.

«Regulatorzy powinni pomagać przedsiębiorstwom w rozwoju, a nie je kontrolować. Potrzebujemy ulg podatkowych. No i oczywiście tanie długie pożyczki. Wtedy Ukraina będzie miała dobrze prosperującą gospodarkę i będziemy na równi z Europą», - powiedziała Alyona Shevtsova, akcjonariuszka instytucji finansowej.

Alyona Shevtsova,

akcjonariuszka IBOX BANKU


Jednocześnie bezpieczeństwo państwa zależy od tego, jak silna jest gospodarka Ukrainy. Jednak od początku stanu wojennego w kraju to właśnie ukraiński biznes odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, stanowiąc bezprecedensowe wsparcie dla kraju wraz ze społecznością międzynarodową.

Od pierwszego dnia militarnej agresji rosji, IBOX Bank, podobnie jak większość prywatnych firm, stawia czynny opór okupantowi i systematycznie pomaga krajowi na froncie gospodarczym, dyplomatycznym i biznesowym.Biznes jako filar gospodarki państwa

Cztery dni po wkroczeniu wojsk okupanta, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IBOX BANK podjęło decyzję o kapitalizacji wszystkich ubiegłorocznych dochodów. Czyli zwiększyli kapitał banku o pół miliarda hrywien. Ta decyzja o patriotyzmie gospodarczym pozwoliła wzmocnić nie tylko stabilność banku, ale i gospodarkę kraju.

W samym 2022 roku bank zapłacił prawie 30 mln UAH podatków, w tym podatek dochodowy w wysokości 20 509 027 UAH, VAT w wysokości 6 088 725 UAH i podatki lokalne (podatek gruntowy, podatek od nieruchomości) w wysokości 135 273 UAH. Poza tym, podatek wojskowy, podatek dochodowy od osób fizycznych i zunifikowany podatek socjalny dla banku wyniosły ponad 35 mln UAH.

Według prezesa zarządu IBOX BANK Petra Melnyka, Ukraina może w tym roku stracić połowę krajowego produktu krajowego brutto, ale każdy Ukrainiec rozumie cenę tych strat.

«Dziś wszyscy po prostu robimy swoje, zaciskamy zęby 24/7, wszyscy Ukraińcy walczą o naszą wolność. Dziś każdy czuje potrzebę bycia częścią Zwycięstwa. A sprzedaż obligacji rządowych jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi dla pracowników frontu. Rekordowa sprzedaż obligacji pokazała, że nasza kluczowa zasada patriotyzmu gospodarczego jest podzielana przez naszych klientów», - powiedział Petro Melnyk.

Petro Melnyk,

Prezes zarządu IBOX BANKU


Prezes zarządu IBOX BANKU zaznaczył również, że bank w rekordowym czasie sprzedał prawie wszystkie obligacje wojenne o wartości ponad 20 mln hrywien.

Celowe rządowe papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów Ukrainy to tylko jedno z narzędzi finansowania potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy i potrzeb kraju w czasie wojny. Każdy biznes, każdy obywatel buduje nowy kraj, a każdy Ukrainiec tworzy dziś historię.Silna armia jest gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy

W dzisiejszych realiach IBOX BANK ograniczył zakup sprzętu technicznego. Ale dziś wśród zamówień dominuje zakup kamizelek i hełmów przeciwodłamkowych, latarni, odzieży wojskowej i specjalnego sprzętu wojskowego. IBOX BANK zaznacza, że stara się odpowiadać na każdą prośbę, wspomagając finansowo fundusze, które dostarczają niezbędne rzeczy dla naszej armii.

Dla instytucji finansowej wsparcie dla armii zaczęło się od pierwszych dni stanu wojennego, kiedy to 20 pracowników Pierwszego Banku Transakcyjnego postanowiło zamienić służbowe garnitury na wojskowe mundury, idąc bronić Ukrainy z bronią w ręku. IBOX BANK wyposażył swoich współpracowników i nadal wypłaca pracownikom pensje, zachowując ich miejsca pracy.

Zakończenie działań wojennych na terytorium Ukrainy nie będzie jeszcze oznaczało, że naszemu krajowi nie grożą już kolejne konflikty zbrojne. Wszyscy w Ukrainie dzisiaj chyba to rozumieją. Dlatego w Ukrainie istnieje wiele organizacji wolontariuszy, którzy pomagają Gwardii Narodowej, armii ukraińskiej i innym formacjom.

Broniąc integralności terytorialnej Ukrainy od pierwszego dnia stanu wojennego, IBOX BANK udzielał wsparcia finansowego SZU, w tym ukierunkowanej pomocy poszczególnym jednostkom wojskowym, ośmiu fundacjom charytatywnym, wśród których są te, które otworzyły rachunki w IBOX BANKU.

Plan odbudowy Ukrainy

Program 5-7-9% okazał się już skutecznym instrumentem finansowym. Tylko w czasie stanu wojennego zawarto 10 823 umowy kredytowe o wartości 40,82 mld UAH. Jednocześnie praca Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości może być kluczowym punktem dla zapewnienia wsparcia finansowego po zakończeniu wojny.

Eksperci są jednak zgodni, że Ukraina bardzo potrzebuje banku rozwoju MŚP, który wraz z uczestnikami programów państwowych byłby w stanie wspierać prywatne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Ukrainie.

«Utalentowani i pracowici Ukraińcy z inteligencją biznesową od dawna są gotowi na europejską przyszłość. Agresja militarna ze strony okupanta potwierdziła tylko wektor naszego rozwoju jako państwa europejskiego. Dziś stoimy na progu świetlanej przyszłości i aby pokonać kryzys, musimy wykorzystać całe światowe doświadczenie i najnowsze technologie - a dziś mamy do tego wszystkie narzędzia» - uważa akcjonariuszka IBOX BANKU, Alyona Shevtsova.

Alyona Shevtsova,

akcjonariuszka IBOX BANKU
Pomimo agresji militarnej, sektor bankowy pozostaje płynny i odporny. I dopóki gospodarka narodu wytrwa, podobnie jak każdy Ukrainiec na jej froncie, dopóty niezniszczalna wiara w zwycięstwo będzie silniejsza od wszelkich przeszkód.