Ukraińska dyplomacja na wojnie: zdecydowanie więcej sukcesów niż porażek

Ukraińska dyplomacja na wojnie: zdecydowanie więcej sukcesów niż porażek

15 września 2022 20:49

Ukraińscy dyplomaci pracują skutecznie i chronią interesy naszego kraju na arenie międzynarodowej. Pewne bezkrytyczne błędy w obliczeniach występują jedynie w interakcji z niektórymi krajami Azji i Ameryki Łacińskiej. Andrii Martynov, czołowy badacz Instytutu historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, powiedział to w ekskluzywnym komentarzu dla internetowego wydania UA.News.

Ekspert uważa, że jednym z głównych osiągnięć ukraińskiej dyplomacji w ciągu sześciu miesięcy wojny jest decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Według niego, równie ważna jest pomoc finansowa większości państw zachodnich w wielu dziedzinach, od finansowej po wojskowo-techniczną.

Ogólnie analityk określił tor euroatlantycki jako najbardziej udany dla ukraińskiej dyplomacji w ostatnim półroczu.

«Ważnym osiągnięciem dla Kijowa jest przeprowadzenie pięciu spotkań grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w formacie Ramstein. Przypomnę, że ponad 40 państw podejmuje na tych spotkaniach decyzje o pomocy wojskowej, technicznej i logistycznej w konfrontacji z rosją. I są to zarówno państwa członkowskie NATO, jak i niektóre kraje, które nie są członkami Sojuszu. Do tego wśród niewątpliwych sukcesów ukraińskiej dyplomacji w ostatnim półroczu można wskazać stworzenie globalnej antyautorytarnej koalicji światowych demokracji i stałe jej umacnianie, mimo wszelkich prób rosjan, by zasiać niepewność w militarne zwycięstwo Ukrainy.»

Andrii Martynov

ekspert polityczny


Osobne osiągnięcie ukraińskich dyplomatów, Andrii Martynov zauważył próby nawiązania bardziej aktywnych stosunków z krajami Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Ekspert przypomniał, że rosyjska propaganda twierdzi, że Ukraina ma po swojej stronie tylko świat euroatlantycki. Jednocześnie analityk zwrócił uwagę na fakt, że rosjanie nie są w stanie pozbyć się międzynarodowej izolacji ze względu na głosy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzeniu Ogólnym, które ostro potępiają działania kremla. Jego zdaniem najbliższa sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która rozpoczyna się 20 września, powinna po raz kolejny potwierdzić niezachwiane poparcie świata dla Ukrainy.

Jednocześnie ekspert zauważył, że oficjalny Kijów nie był wystarczająco aktywny we współpracy z niektórymi państwami azjatyckimi. Według niego świadczy o tym chęć Indii i Chin do nawiązania współpracy z rosją oraz niechęć do nakładania sankcji na agresora.

Jednocześnie Andrii Martynov nazwał współpracę z Japonią sukcesem ukraińskiej dyplomacji, choć przypomniał, że jej pozycja wynika w dużej mierze z przynależności do dyplomatycznego klubu państw, które w obecnych działaniach rosji wobec Ukrainy widzą bezpośrednie zagrożenie dla siebie.

Osobnym sukcesem analityk określił uznanie przez ONZ i państwa afrykańskie znaczenia Ukrainy jako dostawcy roślin zbożowych i innych artykułów spożywczych dla biednych krajów rozwijających się. Jego zdaniem, «korytarze zbożowe» staną się potężnym bodźcem do dalszej promocji interesów Ukrainy na kontynencie afrykańskim.

Jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, Andrii Martynov nazwał ten kierunek «białą plamą» w pracy ukraińskiej dyplomacji, ponieważ «Kijów nie wykorzystuje aktywnie potencjału ukraińskiej diaspory w Brazylii i Argentynie do budowania poparcia dla Ukrainy na kontynencie».

Ogólnie rzecz biorąc, ekspert pozytywnie ocenił pracę ukraińskich dyplomatów w ciągu sześciu miesięcy wojny.

«Aktywność ukraińskiej dyplomacji w okresie wojny na dużą skalę oceniam na solidne 'B'. Nie ma granic poprawy, ale nasza dyplomacja robi przynajmniej wszystko, by stworzyć Ukrainie jak najlepsze możliwości wygrania tej wojny».

Andrii Martynov

ekspert polityczny