Ukraina oficjalnie stała się kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej

UA.NEWS SAV 23 czerwca 2022 21:28
Ukraina oficjalnie stała się kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej

Rada Europejska przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa w UE. Decyzja ta została jednogłośnie poparta przez wszystkich przywódców UE podczas szczytu w Brukseli 23 czerwca.

Poinformowała o tym agencja RBC-Ukraine, powołując się na konto na Twitterze przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

Co zyska Ukraina dzięki kandydaturze w UE 

Jak twierdzili wcześniej europejscy i ukraińscy politycy, kandydatura ta jest symbolem wsparcia dla Ukrainy w czasie wojny z rosją. Ugruntowałoby to również europejską przyszłość tego kraju i przyspieszyło reformy.

Szef gabinetu ministrów Denys Shmyhal opowiedział o wielu możliwościach, które otworzą się po przyznaniu statusu. Na przykład Ukraina uzyska prawo do udziału w wielu nowych inicjatywach unijnych oraz będzie miała dostęp do pomocy finansowej dla krajów przygotowujących się do przystąpienia do UE. Dzięki tej kandydaturze stanie się ona bardziej atrakcyjna dla inwestorów i bezpieczna dla prowadzenia biznesu.

Ponadto premier podkreślił, że przeznaczenie przez UE środków na powojenną odbudowę Ukrainy będzie postrzegane jako wkład w dobro potencjalnego członka UE, a nie kraju trzeciego.

Jakie wymogi UE należy spełnić 

Wraz z pozytywną rekomendacją w sprawie kandydatury Ukrainy, Komisja Europejska upubliczniła listę warunków, które muszą być spełnione, aby utrzymać status i kontynuować drogę do integracji europejskiej.

Wśród wymogów wymienia się wzmocnienie walki z korupcją i mianowanie nowych szefów NABU i SAP, kontynuowanie reform sądownictwa i Sądu Konstytucyjnego, wdrożenie ustawy antyoligarchicznej oraz zmianę przepisów dotyczących zasobów medialnych i mniejszości narodowych.

Według rządu, Ukraina planuje spełnić warunki postawione przez KE do końca 2022 roku.

Kiedy Ukraina może zostać członkiem UE

Po uzyskaniu kandydatury następuje faza negocjacji pomiędzy państwem kandydującym a członkami UE. Same negocjacje podzielone są na 35 sekcji - dotyczących podstawowych przepisów, praw i obowiązków, które łączą wszystkich członków bloku.

Dopiero po ich konsekwentnej akceptacji i wdrożeniu reform może dojść do podpisania traktatu członkowskiego. Musi być ona zatwierdzona przez Radę UE, osobno przez parlamenty każdego kraju UE oraz większością głosów przez Parlament Europejski.

Warto zauważyć, że standardowa procedura akcesyjna UE dla państw kandydujących trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE niemal natychmiast po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, prosząc o zastosowanie specjalnej przyspieszonej procedury, ale potem władze ukraińskie przestały się na tym skupiać.