W Polsce znacznie wzrosną taryfy na ogrzewanie: jak uzyskać subsydium

W Polsce znacznie wzrosną taryfy na ogrzewanie: jak uzyskać subsydium

09 sierpnia 2022 14:51

W kolejnym sezonie grzewczym w Polsce znacznie wzrośnie wartość ciepła. Rząd krajowy wypracował jednak mechanizmy, które zablokują znaczne podwyżki taryf dla odbiorców końcowych: zasiłki i dopłaty dla gospodarstw domowych, rekompensaty dla ciepłowni, a nawet zamrożenie maksymalnych podwyżek taryf na poziomie 40%.

 

Ograniczenie wzrostu taryf dla ciepła

Urząd Regulacji Energetyki ograniczy podwyżki taryf ciepłowniczych do 40 procent - pisze TVN24. A przedsiębiorstwa ciepłownicze otrzymają z budżetu państwa rekompensatę równą różnicy kosztów, jakie poniosą w nadchodzącym sezonie grzewczym, a kosztami na koniec poprzedniego sezonu powiększonymi o 60%.

«Nawet jeśli producenci energii i ciepła wystąpią do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o podwyżkę taryf, to URE zablokuje taką podwyżkę. Jeśli w przyszłym roku będziemy musieli zapłacić więcej za energię i ogrzewanie, to nie będzie to o 100% czy 180%, jak wcześniej przewidywano.»

Anna Moskwa

szefowa resortu klimatu i środowiska


Dofinansowanie do ogrzewania węglowego

Sejm uchwalił projekt ustawy o dopłacie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, które do ogrzewania domów używają węgla. Ustawa przewiduje, że dodatek węglowy otrzymają konsumenci, których podstawowym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, grzejnik, trzon kuchenny, kuchenka, kuchnia węglowa lub kuchnia kaflowa na paliwo stałe, które zasilane są węglem kamiennym, brykietami lub peletami zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dokument trafił teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Aby otrzymać deputat węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba będzie do 30 listopada 2022 roku złożyć w gminie wniosek o jego przyznanie. Pomoc będzie zwolniona z podatku i możliwości inwestowania. Warunkiem otrzymania deputatu węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnego Rejestru Użyteczności Obiektów Budowlanych.

Dofinansowanie do innych paliw

Choć posłowie odrzucili poprawki, zgodnie z którymi gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania domu inne paliwa niż węgiel (olej opałowy, gaz płynny, drewno) powinny otrzymać dopłatę od państwa, rząd przygotowuje nowy specjalny pakiet wsparcia dla takich odbiorców.

«Przygotowaliśmy również kompleksowy pakiet wsparcia dla wszystkich odbiorców ciepła, którzy mogą odczuć podwyżkę z powodu wyższych cen surowców. Wsparcie to obejmie około 6,6 mln gospodarstw domowych»

Anna Moskwa

szefowa resortu klimatu i środowiska


Zdaniem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, w ramach pakietu wsparcia odbiorcom indywidualnym powinna przysługiwać dopłata, której wysokość będzie zależała od źródła ciepła.

  • Ci, którzy korzystają z pelletu lub innych rodzajów biomasy, takich jak brykiety drzewne, słoma, rośliny zbożowe, powinni otrzymać 3 tys. zł.

  • Dopłatę w wysokości 1000 zł powinny otrzymać gospodarstwa, których podstawowym źródłem ciepła jest sztuczne drewno

  • Jeśli głównym źródłem ciepła jest gaz płynny, korzyść powinna wynieść 500 zł

  • Gospodarstwa, których podstawowym źródłem ciepła jest kocioł na olej opałowy, powinny otrzymać dodatek w wysokości 2 000 zł.


Szefowa resortu klimatu i środowiska przypomina, że w Polsce obowiązuje ochrona taryfowa. W szczególności będzie on dotyczył taryf w szpitalach i placówkach dla dzieci.

***

Opcja zamrożenia taryf na energię i gaz powinna być procedowana przez rząd w najbliższych tygodniach - można się spodziewać, że inicjatywy trafią do Sejmu we wrześniu.

Według wyliczeń ekspertów, koszt zamrożenia taryf energetycznych dla gospodarstw domowych wynosi ok. 36 mld zł, czyli ok. 1,2% PKB Polski. Do tego należy dodać 11,5 mld zł - koszt dofinansowania węgla.