МВФ оцінили глобальну невизначеність: фактори в епоху COVID-19

Діденко Сергій 20 Січня 2021 16:36
МВФ оцінили глобальну невизначеність: фактори в епоху COVID-19

В період спалаху COVID-19 глобальна невизначеність набула безпрецедентних значень. Наразі підвищений рівень продовжує зберігатися. До таких висновків прийшли експерти МВФ, аналізуючи рівень світової невизначеності.

Ми вирішили висвітлити, яким є рівень глобальної невизначеності в епоху COVID-19, а також очікування аналітиків МВФ в період постпандемічного відновлення.

Індекс світової невизначеності

Індекс світової невизначеності — квартальний показник глобальної економічної та стратегічної невизначеності, який охоплює 143 країни.

Індекс показує, що попри на зниження рівня невизначеності приблизно на 60% в порівнянні з піковим значенням, якій фіксували на початку пандемії COVID-19 в I кварталі 2020 року, він залишається приблизно на 50% вищим попередніх середніх значень за період з 1996 по 2010 роки.Рисунок 1 – Індекс світової невизначеності (середньозважений по ВВП)

Джерело: МВФ.

Як можемо побачити з даних рисунка (рис. 1), рівень глобальної невизначеності, що вимірюється Індексом світової невизначеності, залишається суттєвим.

Фактори ​​глобальної невизначеності

Економічне зростання в ключових системно значущих економіках, зокрема, таких як Сполучені Штати та Європейський союз, є ключовою рушійною силою економічної активності в іншій частині світу.

Чи справедливим є таке твердження в контексті глобальної невизначеності?

Наприклад, з огляду на більш тісний взаємозв'язок між країнами, слід очікувати, що невизначеність, пов'язана з виборами в США, «Брекзітом» або напруженістю в торгових відносинах між КНР та США, створить вторинні ефекти та позначиться на рівнях невизначеності в інших країнах?

Щоб відповісти на ці питання, в МВФ створили індекс, який оцінює ступінь поширення «вторинних ефектів невизначеності», обумовлених ситуацією в країнах з ключовими системно значущими економіками — країнах «Групи семи» (G7) плюс Китай — на інші країни світу. Зокрема, експерти виявляють вторинні ефекти невизначеності, обумовлені країнами з системно значущою економікою, шляхом дослідження текстів країнових звітів аналітичного відділу журналу «Economist», які охоплюють 143 країни за період з I кварталу 1996 року по IV квартал 2020 року.

Вторинні ефекти невизначеності, обумовлені ситуацією в кожній системно значущій економіці, оцінюються з позиції частоти згадки слова «невизначеність» у доповідях в поєднанні зі словами, що стосуються відповідної країни, економіка якої є системно значущою. Так, для кожної країни та кожного кварталу в країнових звітах фіксували слова «невизначений», «невизначеність» і «чинники невизначеності», що зустрічаються в безпосередній близькості від слів, які мають стосунок до кожної країни. Слова, що стосуються конкретних країн, включають назву країни, прізвища президентів, назви центрального банку, прізвища голів центральних банків і важливі події в обраній країні (такі як «Брекзіт»).

Для забезпечення сумісності з даними по інших країнах в МВФ співвідносили кількість підрахованих слів із загальною кількістю слів в кожному звіті. Збільшення значення індексу свідчить про те, що невизначеність підвищується, і навпаки.

Отримані результати дозволяють виявити два ключових факти. По-перше, дійсно, невизначеність в країнах з системно значущою економікою впливає на невизначеність у всьому світі. По-друге, серйозний вплив у вигляді вторинних ефектів невизначеності надають тільки Сполучені Штати та Сполучене Королівство, тоді як інші системно значимі економіки в середньому відіграють незначну роль.Рисунок 2 – Вторинні ефекти, пов’язанні з США

Джерело: МВФ.

Починаючи з США графік (рис. 2) відображає середнє глобальне (за винятком США) відношення невизначеності, пов'язаної з США, до загального показника невизначеності. Він показує, що протягом останніх декількох десятиліть невизначеність, пов'язана з США, була однією з головних причин невизначеності в усьому світі.

Наприклад, за період з 2001 по 2003 рр. на частку невизначеності, пов'язаної з США, припадало приблизно 8% невизначеності в інших країнах – близько 23% зростання глобальної невизначеності в порівнянні з середніми значеннями за минулі періоди.

За останні 4 роки на частку невизначеності, пов'язаної з США, довелося приблизно 13%  невизначеності в інших країнах (при цьому пікові значення становили близько 30%) і приблизно 20% зростання глобальної невизначеності в порівнянні з середніми значеннями за минулі періоди.Рисунок 3 – Невизначеність, пов’язана з Об’єднаним Королівством

Джерело: МВФ.

Невизначеність, пов'язана з переговорами з приводу виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, також викликала значні вторинні ефекти за останні чотири роки, при цьому максимальне значення становило понад 30%, що зумовило приблизно 11% приросту глобальної невизначеності за відповідний період.Рисунок 4 - Вторинні ефекти невизначеності для інших країн (G-7)

Джерело: МВФ.

Нарешті, вплив на показник невизначеності, пов'язаної з іншими системними країнами, на загальний показник невизначеності показує, що Канада, Китай, Німеччина, Італія, Франція і Японія разом узяті здійснювали неістотний вторинний вплив на невизначеність у всьому світі. Останніми роками винятком є Китай, проте більша частина невизначеності, пов'язаної з Китаєм, обумовлена ​​напруженістю в галузі торгівлі зі Сполученими Штатами. Водночас зазначають в МВФ, попри те, що інші країни з системно значущими економіками обумовлюють обмежені глобальні вторинні ефекти, вони мають неабиякий вплив на невизначеність в регіоні, як, наприклад, Німеччина для інших європейських країн та Китай і Японія для низки країн Азії.