Опитування показало життєві настрої «покоління Незалежності»

Опитування показало життєві настрої «покоління Незалежності»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Народжене 30 років тому покоління людей за своїми поглядами, ідеями, цінностями та мріям помітно відрізняється від інших демографічних груп.

Про це свідчить масштабне опитування соціологічної групи «Рейтинг», яка провела дослідження з загальної вибіркою в 20 000 респондентів, метою якого було вивчити особливості мислення і способу життя нового покоління українців, їх ціннісного світу, мотивацій, оцінки самих себе і України.

Так, проголошення незалежності України сьогодні в цілому підтримали б 80% опитаних. Не підтримали б – всього 15%, не змогли відповісти – 5%. Найвищий рівень підтримки незалежності України серед покоління, яке народилося після 1991 року (87%). Також більше тих, хто підтримав би незалежність, серед жителів західних і центральних регіонів і багатших. Незважаючи на розбіжності, не менше двох третин в кожній з демографічних груп підтримали б сьогодні проголошення Незалежності України.

Громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних (11% не відчувають себе такими), зате європейцями – 26%, «радянською людиною» – 21%. Серед представників Покоління Незалежності ідентифікують себе як громадяни України 86%, як європейці – 40%. Старші менше вважають себе європейцями, але частіше за інших ідентифікують себе як «радянську людину». У регіональному розрізі західні області більш відчувають себе європейцями, ніж радянськими людьми, так само як Київ. Східні – навпаки, більше ідентифікують себе з вихідцями з СРСР, ніж з Європи. Люди, які частіше подорожують усередині держави, більше відчувають себе громадянами України.

Власне положення українці оцінюють на середньому рівні, а країну – трохи нижче середнього. Оцінюючи власне соціальне становище за шкалою, де перше місце означає низьке положення, а сьоме – вища, 22% опитаних поставили себе на дві нижчі щаблі, 66% – на середні (з третьої по п’яту), і тільки 9% на найвищі – шосту і сьому. Власні перспективи через 10 років найгірше оцінили лише 18%, середньо – 31%. Зате на вищі щаблі себе віднесли 32% опитаних.

Положення сьогоднішньої України оцінили наступним чином: 36% поставили на останні дві сходинки, 55% – на середні (з третьої по п’яту, при цьому на третю – 27%). І тільки 4% – на високі шосту і сьому. На відміну від оцінки сучасної України, оцінка майбутнього країни більш оптимістична: 44% сподіваються, що Україна буде на найвищих щаблях, 34% – на середніх (при цьому більше половини з них на п’яту), і тільки 18% – мало вірять в майбутнє країни . Чим молодші респонденти, тим вище оцінки власного соціального становища і положення України. Також краще оцінюють своє соціальне становище чоловіки, зате жінки краще оцінюють стан країни в майбутньому. Найвищу самооцінку і оцінку країни мають виборці Зеленського. Особливо це стосується бачення України в майбутньому, яке у них навіть більш позитивне, ніж бачення власного становища через 10 років. Досить високі оцінки себе і України мають ще прихильники Порошенко і Гройсмана. А найбільш песимістично і до себе, і по відношенню до держави налаштовані електорат Бойко і Мураєва. Також краще себе і Україну оцінюють західні і центральні регіони, тоді як східні і південні мають низьку оцінку зараз, і від майбутнього чекають менше позитивного, як для себе, так і для країни.

Основні дві емоції, які відчувають, думаючи про Україну – печаль (37%) і гордість (34%). Зацікавленість відчувають 20%, радість і сором – по 18%, страх – 16%, байдужість і гнів – тільки по 5%. Щодо себе, 37% опитаних відчувають зацікавленість, 34% – радість, 22-24% – печаль і гордість, 14% – страх, 6% – сором, 3-4% – гнів і байдужість. Майже половина молоді відчуває гордість і зацікавленість думаючи про країну, третина – радість. Вони більш позитивні в ставленні як до себе, так і до країни, ніж старші. По регіонах: від гордості на Заході емоційний фон поступово рухається в бік негативного спектра – до печалі на Сході. Найбільше відчувають гордість за країну виборці Зеленського і Порошенко. Представники цих двох груп значно менше відчувають сором за себе і за країну. Їх уявлення і про себе, і про країну набагато оптимістичніше, ніж у виборців інших кандидатів. Зате тих, хто негативно сприймає і себе, і країну, багато серед виборців Бойко і особливо Мураєва. У цих групах переважають безрадісні емоції, вони майже не відчувають гордості до себе, а по відношенню до країни – переважно печаль, або навіть сором.

У ціннісному спектрі українців домінують універсалізм, доброта, конформізм і безпеку. Найнижчі показники мають багатство і стимуляція. Самостійність, гедонізм і досягнення містяться на середньому рівні. У віковому розподілі молодша група найбільш зміщена в бік гедонізму, самостійності і стимуляції. Молодь і люди середнього віку також поділяють думку визнання досягнень. Зате старші більше тяжіють до традиційності, серед них також найменша цінність багатства. Особливо виділяється група 16-24 років, які найбільш відкриті для змін і прагнуть до самоствердження. Вони єдині, хто більше відкриті до змін, ніж консерватизму. Жінки у всіх вікових групах більше, ніж чоловіки тяжіють до самовизначення (доброта і універсалізм). Аналіз за доходами показав, що цінність багатства для бідних майже не має значення.

В електоральних симпатіях вимальовуються три умовні групи виборців – умовно позитивні і відкриті для змін (виборці Зеленського, Порошенко) усереднені по емоційному відношенню до країни і цінностями консерватизму (виборці Тимошенко, Ляшко, Гройсмана, Смешко) і вкрай консерватори (виборці Мураєва і Бойко).

Відносна більшість опитаних (57%) відзначили, що в цілому задоволені своїм життям, 21% – не задоволені, 23% дали посередню оцінку. Чим молодше вік і чим вище доходи, тим краще показник задоволеності життям. Цікаво, що серед молоді 16-24 років навіть в бідних майнових групах рівень задоволеності життям є відносно високим.

Мотивації ділять суспільство майже навпіл: половина (49%) хочуть жити не гірше за інших, трохи менше половини – хочуть жити краще за інших і досягати успіху (45%). Мотиваційний принцип «жити краще за інших» відносно частіше спостерігається у Покоління Незалежності і середній віковій групі. Зате у старших (51+) переважає зворотний принцип: «жити, не гірше за інших». Прагнуть до кращого життя найчастіше жителі Києва, більш заможні опитані і жінки. При цьому серед останніх надвисокий рівень мотивації за принципом «жити краще за інших» спостерігається в молодшій віковій групі (16-24 років).

У разі різкого скорочення доходів 60% опитаних швидше будуть шукати додаткові джерела доходу, а 36% – скорочувати свої витрати. Чим молодше, більш забезпечені, а також чим вище цінність багатства, тим більше респонденти готові до пошуку додаткових джерел доходу. Покоління Незалежності (особливо 16-24 років) прагнуть скористатися наявними можливостями, з них понад 80% не готові скорочувати свої доходи, а при необхідності шукати додаткові джерела.

61% опитаних сказали, що можуть впливати на свої доходи, зате 38% вважають, що це не залежить від них. Молодші, більш забезпечені, а також задоволені життям і вмотивованість на успіх краще оцінюють свій вплив на доходи.
41% відчувають, що їх кращі роки ще попереду, 24% переживають їх зараз, а 31% сказали, що їх найкращий час вже позаду. В цілому тільки третину у віці 25-50 стверджують, що переживають зараз кращі роки. Більше з оптимізмом дивляться в майбутнє молодь і представники середнього віку, більш забезпечені. Серед найстаріших більше 70% вважають, що їх кращі роки вже позаду.

При виборі бажаної роботи найважливішими критеріями є заробітна плата (75%), вже потім соціальні гарантії (31%), взаємини в колективі (26%), графік роботи (22%). Найменш важливі кар’єра (14%) і престижність, соціальний статус (10%). Покоління Незалежності єдине з усіх вікових груп, кому цікава кар’єра. Графік роботи важливий молодшим до 40 років, домогосподаркам, безробітним і студентам. Людям у віці 40-60 років графік і кар’єра вже не так важливі. Пенсіонерам важливі тільки зарплата і соціальні гарантії. Тільки зарплата важлива також для фізичних робочих. А ось офісним працівникам важливо, яка атмосфера буде в офісі. Зі зростанням доходів зростає вимогливість до роботодавця: забезпеченим важливі майже всі пункти від гарантій до кар’єрного росту, тоді як бідним – тільки зарплата, щоб задовольнити базові потреби.

Як показує аналіз цінностей, українці охоче декларують важливість універсалізму і доброти, проте вони не дуже проявили терпимості в блоці дослідження толерантності. 47% негативно ставляться до ЛГБТ спільноти, 42% – до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей), близько половини відносяться до них нейтрально, 7-8% – позитивно. Ставлення до людей, які не вірять в Бога більш толерантне: тільки 28% їх не сприймають, а 63% взагалі ставляться нейтрально, 8% – позитивно.

Молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем вищої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ і чайлдфрі, при тому що в серед юнаків цього ж віку таких втричі менше.

В целом Поколение Независимости оказалось самым толерантным, особенно 16-24 летние. Ко всем трем категориям их отношения скорее нейтральное (60-70%), еще около 20% относятся к этим категориям положительно, до 20% – отрицательно. В то же время, уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+), и среди них к людям, которые не хотят иметь детей, преобладает негативное отношение (66%), так же как и к ЛГБТ (65%).

Среди регионов наиболее толерантный Киев. А вот Восток и Запад похожи в своем консерватизме, разница лишь в том, что религиозный Запад менее толерантен к неверующим, а Донбасс – ЛГБТ-сообществу. Больше всего не воспринимают прозападные ценности избиратели Бойко и Мураева. В то же время, избиратели Зеленского вместе с избирателями Порошенко относительно толерантны ко всем категориям (среди них преобладает нейтральное отношение).

В общем 60% населения верят в существование Бога и не сомневаются в нем. Еще 17% верят в Бога, но сомневаются в нем, а в высшие силы верят 14%. Атеистов лишь 7%. Вера в Бога увеличивается с возрастом и после 50 лет имеет самые высокие показатели (более 60%). Показатели религиозности высокие на Галичине и Западе в целом. А вот в Киеве и среди молодых (16-24) – верующих меньше половины. Среди тех, кто верит в существование Бога и не сомневаются в нем 40% негативно относятся к атеистам. Также они менее толерантны к ЛГБТ – 55% относятся отрицательно, к чайлдфри – 49%.

51% опрошенных поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине, 45% – против этого. Больше всего поддерживают это старшие, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх).

Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский, за которого проголосовали бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определенных). На второй позиций П.Порошенко – 14,9%, далее – Ю.Бойко с результатом 10,5%, Ю.Тимошенко – 9,7%, И.Смешко – 6,6%, Е. Мураев – 5,6%, В.Гройсман – 5,1%, другие – не более 4%.
Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он разделяет первенство с П.Порошенко, в Харьковской – с Ю.Бойко. Только во Львовской на первое место выходит П.Порошенко, Винницкой – В.Гройсман, Донецкой и Луганской – Ю.Бойко.

Среди Поколения Независимости каждый второй из голосующих и определенных выбирает В.Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у П.Порошенко. Высокий рейтинг в В.Зеленского среди самых младших, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

Тим часом, українці назвали найбільш бажаний тип держустрою для країни.

Нагадаємо, раніше опитування Центру «Соціальний моніторинг» показало очікування українців від зустрічі Володимира Зеленського і Владіміра Путіна.

Водночас, політикам не довіряють понад 70% громадян країни.

А опитування КМІС та Левада-Центру показало, скільки в Україні прихильників Йосипа Сталіна.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!