Barszcz ukraiński wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO

Barszcz ukraiński wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO

Barszcz ukraiński został uznany za element niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, który powinien być starannie chroniony.

Poinformował o tym minister kultury Ukrainy Oleksandr Tkachenko.

Zwycięstwo w wojnie o barszcz jest nasze! 1 lipca, na V nadzwyczajnym posiedzeniu Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, na wniosek Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, element «Kultura gotowania barszczu ukraińskiego» został wpisany na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, które wymaga natychmiastowej ochrony

Oleksandr Tkachenko

minister kultury Ukrainy


Dla przypomnienia, dossier na temat barszczu ukraińskiego zostało wysłane do UNESCO w 2021 roku.

rosja jest zdenerwowana planami wpisania barszczu ukraińskiego na listę dziedzictwa UNESCO i widzi w takiej decyzji podstawę do międzynarodowego skandalu.