USA odnawiają umowę handlową z Ukrainą - co wiadomo

Діденко Сергій 10 listopada 2022 19:28
USA odnawiają umowę handlową z Ukrainą - co wiadomo

Ukraina i USA zamierzają zaktualizować umowę o współpracy handlowej i inwestycyjnej. Umowa została podpisana między krajami w 2008 roku.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki w nawiązaniu do porozumienia w Waszyngtonie pierwszego wicepremiera - ministra gospodarki Ukrainy Yulia Svyrydenko i przedstawicielki handlowej USA Katherine Tai, donosi Ukrinform.

«Odnowienie umowy handlowej jest szczególnie ważne w kontekście wsparcia gospodarczego USA dla Ukrainy i powojennej odbudowy. Ponad 20 przedstawicieli wszystkich zaangażowanych instytucji amerykańskich omówiło istniejące programy pomocowe i kolejne kroki w celu przyciągnięcia inwestycji do Ukrainy», - powiedziała Svyrydenko.

Decyzja ta została podjęta w celu wsparcia wysiłków Ukrainy na rzecz stworzenia bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Obie strony mają nadzieję na dalszą pracę w tej dziedzinie.

«Ukraina chce, aby polityka handlowa stworzyła przyjazne i komfortowe środowisko dla amerykańskich firm zaangażowanych w projekty odbudowy. Nadszedł czas, aby zaktualizować umowę o współpracy handlowej i inwestycyjnej i zapewnić przedsiębiorstwom wszystkie niezbędne gwarancje dotyczące środków pozataryfowych, takich jak środowisko regulacyjne procedur zamówień publicznych», - podkreśliła Svyrydenko.

Podczas regularnego spotkania Rady ds. Handlu i Inwestycji strony omówiły szeroki zakres zagadnień - od reformy sądownictwa, prywatyzacji i zamówień publicznych po regulacje techniczne, własność intelektualną i kwestie weterynaryjne. Szczególny nacisk położono na reformę prawa pracy, gdyż zagwarantowanie godnej pracy jest podstawą nowoczesnej polityki handlowej państw dbających o swoich obywateli.

Jak poinformowała Yulia Svyrydenko, rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną i ograniczenia dostaw prądu mogą doprowadzić do większego niż wcześniej przewidywano spadku PKB w 2022 roku.

Jak już wcześniej informowaliśmy, eksport towarów z Ukrainy w październiku spadł o 8,2 proc. w stosunku do września i wyniósł 3,805 mld USD. W tym samym czasie import wzrósł o 2,6 proc. do 4,615 mld USD. W wyniku spadku eksportu i wzrostu importu deficyt w handlu zagranicznym wzrósł w październiku do 0,81 mld USD z 0,354 mld USD we wrześniu.