$ 40.55 € 43.55 zł 10.04
+23° Kijów +24° Warszawa +22° Waszyngton

Rezerwy międzynarodowe Ukrainy wzrosły o 3 mld dolarów - Bank Narodowy

UA.NEWS 06 września 2022 14:43
Rezerwy międzynarodowe Ukrainy wzrosły o 3 mld dolarów - Bank Narodowy

Rezerwy międzynarodowe Ukrainy wzrosły w ciągu sierpnia 2022 roku o 3 050,65 mln dolarów (13,6%). Na dzień 1 września rezerwy wynosiły 25 436,03 mln dolarów.

O tym poinformowano na stronie internetowej Narodowego Banku.

Narodowy Bank zaznaczył, że wzrost wynikał z napływu znacznej ilości pomocy międzynarodowej na tle umiarkowanych płatności zadłużenia w walutach obcych i mniejszej ilości interwencji Narodowego Banku w celu sprzedaży walut obcych.

Na dynamikę rezerw międzynarodowych wpłynęły następujące czynniki:


  • otrzymywanie pomocy od partnerów zagranicznych oraz operacje zarządzania długiem publicznym;

  • transakcji dokonywanych przez NBU na międzybankowym rynku walutowym;

  • aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (w wyniku zmian wartości rynkowej i kursów walut).


Narodowy Bank stawia też pozytywną prognozę na kilka miesięcy.

«Obecna wielkość rezerw międzynarodowych zapewnia finansowanie 4,0 miesięcy przyszłego importu, co jest wystarczające do wypełnienia zobowiązań Ukrainy i bieżących operacji rządu i Banku Narodowego» - napisano w oświadczeniu.

Przypomnimy, że od 6 września 2022 r. banki mogły sprzedawać ludności więcej walut obcych niż dotychczas. Decyzję w tej sprawie podjął Narodowy Bank, który rozszerzył podaż w segmencie gotówkowym rynku walutowego.

27 lipca Narodowy Bank zezwolił bankom na sprzedaż połowy waluty bezgotówkowej zakupionej od osób fizycznych w segmencie gotówkowym od 13 kwietnia 2022 r.