Ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії: вплив кризи та прибутковість сектору

Діденко Сергій 28 Травня 2021 19:05
Ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії: вплив кризи та прибутковість сектору

Упродовж року у порівнянні з початком 2020 року обсяги кредитування, операцій із фінансового лізингу та страхових премій помітно зросли. Про це повідомляє Нацбанк.

Всі фінансові компанії продемонстрували значний прибуток у першому кварталі 2021 року. У річному вимірі скорочення спостерігалося лише за операціями факторингу. Оскільки значна їх частка пов’язана з придбанням безнадійної заборгованості, попит на ці послуги знизився після проходження активної фази коронакризи. Однак це не завадило фінансовим компаніям продемонструвати значний прибуток в I кварталі 2021 року. Прибутковими були більшість сегментів ринку, лише ризикові страховики, на відміну від рекордного результату 2020 року, майже не отримали прибутку впродовж першого кварталу 2021 року. Ринкові показники й надалі певною мірою визначає трансформація ринку, зокрема вихід із ринку низки компаній. Протягом 2021 року ця тенденція триватиме, зазначають в Нацбанку.

Ми вирішили висвітлити ключові тенденції та перспективи небанківського фінансового ринку України.

Структура та проникнення сектору

У 2021 році тривала трансформація ринку небанківських фінансових послуг. Здебільшого ринок залишали компанії, які не провадили активної діяльності, хоча деякі з них мали чималі активи. Основним механізмом виходу з ринку, як і раніше, була добровільна відмова від ліцензій із подальшим виключенням компаній із Державного реєстру фінансових установ.

Посилення нормативної бази дало змогу регулятору від початку року рішуче реагувати на факти порушення учасниками ринку регуляторних вимог, перш за все вимог до платоспроможності. Було застосовано заходи впливу до низки порушників: тимчасово зупинено ліцензії та надіслано вимоги усунути порушення. Переважно заходи впливу стосувалися представників більш ризикових секторів ринку – страховиків та кредитних спілок.

Якщо НБФУ своєчасно не усуватимуть порушення, наглядові дії посилюватимуться аж до примусового виведення з ринку. Типовим порушенням є неподання звітності, що впливає на агреговані показники ринку. Зокрема, низка фінансових установ не подала звітність за I квартал. Переважно ці фінустанови мають значні фінансові труднощі, до частини з них застосовано заходи впливу, окремі планують згортання діяльності, зазначають в НБУ.

Варто зазначити,  У квітні кількість небанківських фінустанов значно зменшилася через виключення гравців без жодних ліцензій. Такими є результати ліцензування та реєстрації, йдеться в повідомленні Нацбанку.Рисунок 1 – Фінансовий ринок у цифрах станом на 1 травня 2021 року

Джерело: НБУ.

Водночас на ринку з’являлися нові установи: переважно це фінансові компанії, які отримували ліцензії на надання послуг із факторингу, фінансового лізингу та кредитування.Рисунок 2 – Структура активів фінансового сектору, млрд грн

Джерело: НБУ.

Загалом у I кварталі помітно зменшилися обсяги активів найбільшого сегмента – фінансових компаній. Тож частка НБФУ в активах фінансового сектору під регулюванням НБУ скоротилася на 1 в. п. (до 11%)

Кредитні спілки

У секторі кредитних спілок триває стагнація, обсяги активів та кредитування зростають украй повільно.

Істотний вплив на агреговані дані мало неподання в I кварталі 2021 року звітної інформації донедавна найбільшою кредитною спілкою «Громада». Наприкінці минулого року вона визнала непрацюючим весь свій портфель, що складався переважно з бізнес-кредитів в агросекторі. Унаслідок цього «Громада» зазнала збитків у сумі 362 млн грн, її капітал став від’ємним. У квітні через порушення нормативів Нацбанк призупинив дію ліцензій на кредитування та залучення депозитів цієї кредитної спілки. Крім цього, у лютому 2021 року на її рахунки було накладено арешт Державною виконавчою службою через судові позови вкладників спілки. Складність фінансового становища кредитної спілки та неподання нею звітності, найімовірніше, свідчить про неспроможність відновити прийнятні показники діяльності. Тож ситуація розглядається на ринку кредитних спілок без урахування «Громади».

Обсяги активів більшості кредитних спілок помірно зросли через нарощування обсягів кредитування. Найпомітніше зросли обсяги кредитування на бізнес-потреби особистих селянських господарств.Рисунок 3 - Загальні активи кредитних спілок та частка членів кредитних спілок, що отримали кредити

Джерело: НБУ.

Частка непрацюючих кредитів як у цілому, так і за видами позик, у I кварталі перевищувала на 2–4 в. п. докарантинний рівень 2020 року.

Операційні доходи, зокрема чистий процентний дохід, дещо скоротилися у порівнянні з попереднім періодом, проте зросли у порівнянні з I кварталом попереднього року. Це зумовлено збільшенням процентного спреду – за майже незмінної кредитної ставки 36% зменшилася ставка за депозитами з 22% до 19%.

Співвідношення операційних витрат і операційних доходів знизилося. Водночас знизилися витрати кредитних спілок на формування резервів. Усе це дало змогу кредитним спілкам отримати прибуток за результатами І кварталу.

Внаслідок нарощування прибутку дещо збільшився розмір власного капіталу. Майже незмінним залишався обсяг депозитів. Частка додаткових пайових внесків у структурі фондування далі знижувалася.Рисунок 4 - Структура джерел фондування кредитних спілок

Джерело: НБУ.

Варто зазначити, що обсяги залучених та повернутих протягом останнього року додаткових пайових внесків перевищували залишки на 1 квітня. Тож ця складова фондування є нестабільною. Відсутність помітного поліпшення фінансових показників діяльності кредитних спілок призводить до значної кількості порушників нормативів.

Норматив достатності капіталу на 1 квітня порушили дев’ять кредитних спілок.

Фінансові компанії

Обсяги активів фінансових компаній у I кварталі 2021 року помітно знизилися. Це сталося переважно через вихід з ринку однієї великої компанії. Обсяги наданих протягом кварталу фінансових послуг також зменшилися. Зокрема фінкомпанії надали менший обсяг кредитів юридичним особам. Однак значна частка цих операцій відображає лише перерозподіл коштів у межах бізнесових груп.Рисунок 5 - Обсяги наданих протягом кварталу кредитів за видами позичальників, млрд грн

Джерело: НБУ.

Натомість обсяги кредитів домогосподарствам зростають три квартали поспіль. Найбільше в абсолютному вираженні скоротилися обсяги факторингових операцій. Більшість із них пов’язана з купівлею простроченої заборгованості та на початку року активність фінкомпаній у цьому сегменті знизилася.

Також скоротився обсяг операцій фінансового лізингу. Це пов’язано переважно із сезонністю та зменшенням ділової активності в першому кварталі. У I кварталі 2021 року фінансові компанії генерували рекордні прибутки за у порівнянні з цим періодом в останні три роки.

Ломбарди

У I кварталі 2021 року обсяг нових кредитів зменшився майже на 8% у порівнянні з попереднім періодом, проте дещо зріс відносно I кварталу попереднього року.

Коефіцієнт покриття кредитів заставою зріс до 120%. Структура доходів майже незмінна з переважанням процентних доходів. Діяльність ломбардів у першому кварталі прибуткова.Рисунок 6 - Структура доходів та витрат ломбардів, млрд грн

Джерело: НБУ.

В підсумку варто зазначити, на початку поточного року розпочалося активне розкриття та спрощення структур власності НБФУ. Крім підвищення прозорості НБФУ мають поліпшити показники діяльності, зокрема приведення рівня капіталу до пруденційних вимог, зазначають в Нацбанку. Для цього всім варто підвищувати ефективність роботи, а  деяким провести  докапіталізацію.