Międzynarodowe systemy przekazów pieniężnych obniżają opłaty za przelewy do Ukrainy

UA.NEWS 29 września 2022 10:05
Międzynarodowe systemy przekazów pieniężnych obniżają opłaty za przelewy do Ukrainy

Międzynarodowe systemy płatnicze zgodziły się na obniżenie opłat za transfery pieniężne do Ukrainy.

Poinformował o tym Narodowy Bank Ukrainy.

Porozumienie o obniżeniu opłat podpisali szefowie Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, a także przedstawiciele największych ukraińskich banków i systemów płatniczych.

Dokument, który został podpisany przez firmy, mówi o tym, że systemy płatności ograniczą prowizję za transfery pieniężne do Ukrainy do 3% kwoty przelewu.

Również w oświadczeniu powiedziano, że należy ujawnić łączną kwotę opłat za przelew, w szczególności opłat stosowanych do kursów euro lub hrywien ustalanych przez Europejski Bank Centralny i NBU. Zgodzili się również na skoncentrowanie wysiłków na utrzymaniu dostępności usług transferu środków poprzez sieć agentów i ich późniejszej digitalizacji.

«Podpisanie tego dokumentu odbyło się podczas okrągłego stołu z udziałem m.in. zastępcy gubernatora Narodowego Banku Ukrainy Oleksiia Shabana, komisarza Komisji Europejskiej Mareida McGuinnessa, szefa finansów w globalnej praktyce Grupy Banku Światowego ds. finansów, konkurencyjności i innowacji Jeana Pesa», dodał NBU.

Bank Narodowy zauważył, że ze wszystkich środków przekazanych do Ukrainy z zagranicy w okresie styczeń-lipiec 2022 roku około jedna czwarta - 24 procent - wpłynęła za pośrednictwem międzynarodowych systemów transferu pieniędzy.