$ 41.5 € 45.21 zł 10.54
+28° Kijów +32° Warszawa +24° Waszyngton

NBU obniżył swoją główną stopę procentową do 13%

UA.NEWS 13 czerwca 2024 14:18
NBU obniżył swoją główną stopę procentową do 13%

Zarząd Narodowego Banku Ukrainy podjął decyzję o obniżeniu podstawowej stopy procentowej. Od 14 czerwca zostanie ona obniżona o 0,5% do 13%.

Zostało to ogłoszone na briefingu dotyczącym decyzji zarządu NBU w sprawie polityki pieniężnej.

"Zarząd Narodowego Banku Ukrainy podjął decyzję o obniżeniu podstawowej stopy procentowej z 13,5% do 13% od 14 czerwca 2024 r.", powiedział prezes NBU Andryy Pyshnyy.

Biorąc pod uwagę, że inflacja jest nadal niska, oczekiwania inflacyjne nadal się poprawiają, a bilans ryzyk dla dalszego rozwoju inflacji, NBU zdecydował się kontynuować cykl łagodzenia stóp procentowych w celu wsparcia ożywienia gospodarczego.

W kwietniu inflacja pozostała niezmieniona po długim okresie spadku, a w maju nieznacznie wzrosła do 3,3% rok do roku.

Bazowa presja inflacyjna była zgodna z kwietniową prognozą NBU, a inflacja bazowa wyniosła 4,4%, pozostając w przedziale celu od ponad sześciu miesięcy.

Biorąc pod uwagę bilans ryzyk, wciąż niską stopę inflacji i dalszą poprawę oczekiwań inflacyjnych, Zarząd NBU zdecydował się obniżyć główną stopę procentową o 0,5 pkt proc. do 13,0%, jak wyjaśnił NBU.

Zgodnie z prognozą NBU, w pierwszej połowie roku inflacja w ujęciu rocznym utrzyma się w przedziale celu inflacyjnego 5% ± 1 pkt proc. W drugiej połowie roku inflacja może przyspieszyć.

W styczniu 2024 r. inflacja konsumencka spowolniła do 4,7% rok do roku z 5,1% w grudniu.

W lutym 2024 r. wzrost cen konsumpcyjnych w Ukrainie spowolnił do 4,3%. Jest to najniższy poziom od listopada 2020 r., kiedy roczna inflacja wyniosła 3,8%.