USA zareagowały na ponowne uruchomienie Najwyższej Rady Sprawiedliwości

UA.NEWS SAV 16 sierpnia 2022 11:27
USA zareagowały na ponowne uruchomienie Najwyższej Rady Sprawiedliwości

Ambasada USA pochwaliła wczorajszą nominację dwóch członków do Najwyższej Rady Sprawiedliwości (NRS) po dokładnej lustracji kandydatów przez Radę Etyki.

Ambasador USA w Kijowie Brigitte Brink napisała o tym na Twitterze.

Dyplomata nazwała nominację «wspaniałą wiadomością».

«Te nominacje to ważny krok naprzód w reformie sądownictwa, kluczowy element postępu Ukrainy w kierunku pomyślnej europejskiej przyszłości»

Brigitte Brink

Ambasador USA w Ukrainie


Najwyższa Rada Sprawiedliwości (NRS) jest kolegialnym, niezależnym, konstytucyjnym organem władzy państwowej i sądownictwa, który działa w Ukrainie w sposób ciągły w celu zapewnienia niezależności sądownictwa, jego funkcjonowania na zasadzie odpowiedzialności, odpowiedzialności przed społeczeństwem, tworzenia w dobrej wierze i wysoce profesjonalnego ciała sędziów, przestrzegania Konstytucji i ustaw Ukrainy, a także etyki zawodowej w pracy sędziów i prokuratorów.

W dniu 22 lutego 2022 r., po rozpoczęciu oceny przez nowo utworzoną Radę Etyki, 10 z 15 obecnych członków Najwyższej Rady Sprawiedliwości złożyło przedwczesną rezygnację na własną prośbę. Tym samym Najwyższa Rada Sprawiedliwości straciła kworum i przestała funkcjonować.

18 kwietnia 2022 roku Fundacja DEJURE, Centrum Antykorupcyjne, Automaidan, Centrum Reform Politycznych i Prawnych oraz Koalicja na rzecz Reformy Reanimacji wezwały Radę Najwyższą Ukrainy do zmiany przepisów, które pozwoliłyby na przywrócenie WRS w jak najkrótszym czasie zgodnie z Konstytucją i reformą sądownictwa zainicjowaną przez Prezydenta Ukrainy.

25 lipca prezydent Volodymyr Zelenskyy zatwierdził rozporządzenie o konkursie na wybór kandydatów do Najwyższej Rady Sprawiedliwości i powołał komisję konkursową.

15 sierpnia 2022 roku Rada Najwyższa wybrała na członków Najwyższej Rady Sprawiedliwości kijowskiego prawnika Romana Maselko oraz docenta Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mądrego Mykolę Moroza.