Z powodu sankcji rosja po raz pierwszy od stulecia nie spłaca długu zagranicznego

Ольга Коваль 27 czerwca 2022 06:53
Z powodu sankcji rosja po raz pierwszy od stulecia nie spłaca długu zagranicznego

rosja po raz pierwszy od 1918 r. nie spłaciła swojego długu państwowego w walucie obcej, co było kulminacją sankcji gospodarczych USA i UE, które pozbawiły kraj płatności na rzecz zagranicznych wierzycieli.

Od miesięcy rosja znajduje sposoby na obejście ograniczeń nałożonych po inwazji kremla na Ukrainę. Jednak z końcem dnia 26 czerwca upłynął okres karencji w spłacie odsetek w wysokości około 100 mln USD. Brak spłaty odsetek od zadłużenia w wyznaczonym terminie jest traktowany jako przypadek niewywiązania się ze zobowiązań - podaje Bloomberg.

«Ogłoszenie niewypłacalności jest wydarzeniem symbolicznym. Rząd rosyjski już stracił okazję do wyemitowania długu denominowanego w dolarach. Już teraz rosja nie może pożyczać od większości krajów» - powiedział Takahide Kiuchi, ekonomista z instytutu badawczego Nomura w Tokio.

Podczas kryzysu finansowego w rosji i załamania się kursu rubla w 1998 r. rząd prezydenta Borisa Yeltsina nie spłacił swojego długu krajowego w wysokości 40 mld dolarów. Po raz ostatni rosja nie wywiązała się ze zobowiązań wobec swoich zagranicznych wierzycieli ponad sto lat temu, kiedy to bolszewicy w 1918 r. zrzekli się zadłużenia imperium rosyjskiego.

Jak podano, największe amerykańskie banki inwestycyjne JPMorgan Chase i Goldman Sachs zaprzestały obsługi rosyjskiego długu państwowego. Departament Skarbu USA zakazał instytucjom finansowym przeprowadzania z nimi transakcji.

Wcześniej kreml zdecydował, że rosja będzie spłacać wszystkie swoje długi zagraniczne w rublach.