Ukraiński prawnik wymyślił mechanizm konfiskaty rosyjskich aktywów na całym świecie

Ukraiński prawnik wymyślił mechanizm konfiskaty rosyjskich aktywów na całym świecie

28 lutego 2023 16:03

Skuteczne narzędzie do konfiskaty rosyjskich aktywów na całym świecie już istnieje, na podstawie styczniowego wyroku ETPC w sprawie Ukraina i Holandia przeciwko rosji, powiedział prawnik Anatoliy Yarovyy w rozmowie z Kateryną Odarchenko. Prawnik poruszył również kwestie międzynarodowego rozpatrywania zbrodni agresora i karania rosji, a także wezwał do wydalenia rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Anatoliy Yarovyy ocenił także możliwości powołania specjalnego trybunału, który rozpatrywałby fakt inwazji rosji na Ukrainę i zbrodnie wojenne okupantów.

 

 

Anatoliy Yarovyy jest prawnikiem, starszym partnerem w Interpol Law Firm, reprezentował interesy poszkodowanych w sprawach Majdanu, zajmował się sprawami ofiar rosyjskiej agresji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, jest jednym z założycieli międzynarodowej kancelarii prawnej Interpol Law Firm, pracował także w «Vasyl Kysil i Partnerzy» Kancelaria Prawna, a wcześniej w prokuraturze.

Kateryna Odarchenko - prezes Instytutu Demokracji i Rozwoju «PolitA», założycielka partii Platforma Narodowa i agencji SIC-Group, członek IGAPA. Organizator wywiadów z czołowymi ukraińskimi analitykami, ekonomistami i bankierami na temat istniejących planów odbudowy kraju, wad tych modeli oraz strategii i narzędzi transformacji, które można wykorzystać do modernizacji już dziś. W dyskusji wzięła udział również Galina Heilo, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Płatniczego. Nagrania rozmów z ekspertami zostaną przekazane urzędnikom USA w celu opracowania wspólnych strategii naprawy Ukrainy.

 

Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma jurysdykcji w sprawie faktu rosyjskiej agresji


W rozmowie z Kateryną Odarchenko prawnik Anatoliy Yarovyy zauważył, że obecnie nie ma międzynarodowych mechanizmów, które pomogłyby postawić przed sądem najwyższą rosyjską elitę, a także wysokie dowództwo agresora.

«Niestety, dziś nie ma silnych i skutecznych mechanizmów prawnomiędzynarodowych, które pomogłyby postawić przed sądem (karnym lub innym) najwyższą rosyjską elitę, a także wysokie dowództwo agresora, elity polityczne, czy też zbadać rosyjską agresję na Ukrainę jako przestępstwo międzynarodowe samo w sobie.»

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm


Pan Yarovyy podkreślił, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma jurysdykcji nad faktem rosyjskiej agresji, ponieważ ani rosja, ani Ukraina nie ratyfikowały Statutu Rzymskiego.

Pod koniec maja wiceszef Kancelarii Prezydenta Andriy Smyrnov powiedział, że ratyfikacja Statutu Rzymskiego przez Ukrainę nie nastąpiła w odpowiednim czasie ze względu na możliwe zagrożenie dla ukraińskiej armii. Rzekomo właściwe organy państw obcych otrzymają od państwa-agresora garść oświadczeń o rzekomych przestępstwach popełnionych przez naszych wojskowych. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło jednak, że w ukraińskim wojsku powstało błędne przekonanie o tym dokumencie, którego nie można zmienić w stanie wojennym.

«Przez długi czas wokół Statutu Rzymskiego trwała dziwna kampania komunikacyjna, która rzekomo «uderza w ukraińskich wojskowych, ochotników», że «będą aresztowani za granicą». Wszystko to są fałszywe i nieścisłe informacje. Część tej kampanii informacyjnej jest prowadzona przez tych, którzy tak naprawdę nie rozumieją, czym jest Statut Rzymski, a część jest prawdopodobnie w jakiś sposób prowadzona przez rosjan.»

Denys Maliuska

Minister Sprawiedliwości Ukrainy
 

Specjalny trybunał dla agresora i osobliwości rozpatrywania zbrodni federacji rosyjskiej


Prawnik podkreślił, że fakt inwazji rosji na Ukrainę, który sam w sobie jest zbrodnią, powinien być badany oddzielnie od zbrodni wojennych okupantów popełnionych w Ukrainie i przeciwko Ukraińcom.

«Dużo mówi się teraz o stworzeniu specjalnego międzynarodowego trybunału, który będzie mógł rozpatrywać fakt rosyjskiej agresji na Ukrainę, a później - konsekwencje zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. Musimy bardzo wyraźnie rozróżnić i oddzielić, czego niestety wielu polityków nie rozumie, że to są różne rzeczy - fakt rosyjskiej agresji na Ukrainę jest zbrodnią samą w sobie. To, że najechali ten kraj z naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, z naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego, ten fakt sam w sobie stanowi zbrodnię. Niezależnie od tego, co zrobili potem. Istnieją też odrębne zbrodnie wojenne - to są dwie różne sprawy, które powinny być rozpatrywane oddzielnie. Ale teraz nie ma instytucji międzynarodowej, która mogłaby się zająć i ma kompetencje do merytorycznego rozpatrzenia tych kwestii.»

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm 


Yarovyy jest również sceptyczny co do utworzenia specjalnego trybunału dla agresora. Problem polega na tym, że prawo międzynarodowe jest bardzo skomplikowane i każdy kraj zachowuje się zbyt ostrożnie. Prawdopodobnie taki trybunał mógłby powstać w Europie i być realizacją programu szczytu Rady Europy, który odbędzie się 16-17 maja w Reykjaviku na Islandii. Na szczycie ma być poruszona kwestia odpowiedzialności rosji za agresję militarną i wsparcie dla Ukrainy.

«Jeśli chodzi o specjalny trybunał, tak jak to było np. w przypadku Jugosławii, to jestem trochę sceptyczny. Bo dużo się o tym mówi, ale prawo międzynarodowe jest bardzo skomplikowane i każdy kraj działa bardzo ostrożnie, biorąc pod uwagę protokół dyplomatyczny i inne czynniki, które, niestety, ograniczają możliwość podejmowania szybkich, pełnych silnej woli i sprawiedliwych decyzji.»

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm 


  

Agresor musi zostać usunięty z Rady Bezpieczeństwa ONZ


Jednak najbardziej skutecznym sposobem na pociągnięcie rosji do odpowiedzialności jest jej wydalenie jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, zauważył prawnik.  Anatoliy Yarovyy podkreślił, że architektura bezpieczeństwa, która istnieje dziś na świecie i w Europie jest przestarzała. Każdy członek Rady Bezpieczeństwa miał zachowywać się w sposób cywilizowany, ale rosja udowodniła, że jest odwrotnie.

«Obecna architektura bezpieczeństwa powstała po II wojnie światowej, a mechanizmy te zostały uruchomione jako odpowiedź na okrucieństwa, z którymi ludzkość miała wówczas do czynienia. Ale istniało założenie, że każdy kraj - stali członkowie i inne kraje - będzie zachowywał się w sposób cywilizowany. Nikt nie myślał, że taka wojna może się powtórzyć w Europie, ale rosja udowodniła i pokazała, że nie jest cywilizowanym państwem.»

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm 


Anatoliy Yarovyy przypomniał, że rosja została stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ jako potomek ZSRR za swój rzekomy wkład w pokonanie nazistowskich Niemiec.

«Ale ten wkład jest przesadzony, ponieważ rosja zawsze była mocno wspierana przez inne kraje, ich broń, żywność i inne rzeczy. Cała ta propaganda i ideologia przyszłego państwa rosyjskiego opierała się na tym, że «jesteśmy największymi zwycięzcami nad nazistami». Więc dostali to międzynarodowe imię za nic. Ale teraz muszą stracić ten status».

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm 


 

 

Konfiskata rosyjskich aktywów: skuteczny mechanizm


Dziś jednak istnieje podejście i sposób na stworzenie mechanizmów konfiskaty rosyjskich aktywów na całym świecie i wykorzystania ich do pokrycia kosztów zniszczeń w Ukrainie. Punktem wyjścia jest wyrok ETPCz z 25 stycznia 2023 roku. Wtedy ETPCz uznał za dopuszczalną sprawę międzypaństwową Ukraina i Holandia przeciwko rosji i przystąpił do jej merytorycznego rozpatrzenia. Trybunał faktycznie uznał, że rosja okupowała część Donbasu od maja 2014 roku.

«Oznacza to, że ETPCz oficjalnie ustalił, że rosyjska jurysdykcja rozciąga się na ukraińskie terytoria niekontrolowane, tzw. LNR i DNR, od 2014 roku, nie od początku inwazji na pełną skalę w zeszłym roku, ale od 2014 roku. Oznacza to, że każdy biznes, firma lub osoba fizyczna, której mienie zostało zniszczone od 2014 roku, ma precedens prawny. Oficjalnie Rosja nie została jeszcze uznana za winną, nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie, ale fakt, że sąd potwierdził, że Rosja sprawowała skuteczną kontrolę nad tymi terytoriami oznacza, że rosyjska jurysdykcja, a więc i odpowiedzialność, rozciąga się na te terytoria.»

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm 


W tym kontekście Ukraina powinna, opierając się na tej decyzji ETPC, zorganizować presję na rządy krajów, w których znajdują się rosyjskie aktywa i poprosić je o przyjęcie specjalnego ustawodawstwa, które pozwoli na zamrożenie i konfiskatę aktywów agresora.

Pan Yarovyy podkreślił, że taki precedens już istnieje na świecie - w podobny sposób USA postąpiły wobec Iranu. Stany Zjednoczone mogą dać przykład innym krajom, ale ważne jest, by cały świat się do tego przyłączył.

«Ponieważ mamy już precedens. Potrzebujemy, aby kraje europejskie i inne kraje przyjęły specjalne ustawodawstwo, które pozwoli nam na konfiskatę rosyjskich aktywów po ich zamrożeniu (aresztowaniu). I myślę, że jest to realistyczne».

Anatoliy Yarovyy

Adwokat, starszy partner w Interpol Law Firm