Rada Najwyższa przyjęła budżet państwa na 2023 rok

ua.news9 03 listopada 2022 14:33
Rada Najwyższa przyjęła budżet państwa na 2023 rok

Rada Najwyższa przyjęła ustawę o budżecie państwa Ukrainy na 2023 rok. Dokument uzyskał ogólne poparcie 295 deputowanych.

Świadczy o tym karta projektu ustawy nr 8000 na stronie internetowej parlamentu, a deputowany Yaroslav Zheleznyak opublikował dane dotyczące głosowania według frakcji i grup.Zalizny nardep:
Parlament przyjął w drugim czytaniu budżet państwa na 2023 r. i w całości
ZA - 295 deputowanych
Wstrzymało się - 35
 Przeciw - 0


Tym samym, według Zheleznyaka, dokument został przegłosowany:


  • «Sługa ludu» - 211 deputowanych,

  • «Solidarność europejska» - 0,

  • «Batkiwszcyzna» - 0,

  • «Platforma Życia i Pokoju» - 18,

  • «Za przyszłość» - 15,

  • «Głos» - 10,

  • «Dowira» - 16,

  • «Odbudowa Ukrainy» - 15,

  • niezrzeszone - 10.


Dochody budżetu państwa przewidziane są w wysokości 1 bln 329,3 mld UAH, w tym fundusz ogólny - 1 bln 173,1 mld UAH, fundusz specjalny - 156,1 mld UAH. Wydatki wyniosą 2 bln 580,7 mld UAH, w tym fundusz ogólny - 2 bln 296,5 mld UAH, fundusz specjalny - 284,2 mld UAH. Limit deficytu wynosi 1 bln 296,5 mld UAH.

Przewiduje się, że nominalny produkt krajowy brutto Ukrainy w 2023 roku wyniesie 6 279,3 mld UAH. Realny PKB wzrośnie o 3,2% po spadku o 32,0% w 2022 r.

Oczekuje się, że wzrost cen konsumpcyjnych w 2023 r. wyniesie 28,0% po inflacji w wysokości 29,3% w 2022 r. (grudzień do grudnia). Tym samym hrywna w ciągu dwóch lat straci około dwóch trzecich swojej wartości.

Minimum socjalne w 2023 roku pozostanie bez zmian. W 2023 roku płaca minimalna nie zostanie podniesiona.

Gabinet Ministrów zaplanował zmniejszenie wydatków na Ministerstwo Polityki Społecznej w 2023 roku do 405 mld UAH w porównaniu z 425 mld UAH w tym roku. Obniżka została zaplanowana poprzez zmniejszenie dotacji do OFE. Jednocześnie do drugiego czytania zwiększono wydatki na Fundusz Emerytalny o 38,9 mld UAH. Tym samym wzrosną wydatki na cele społeczne.

W budżecie łączne środki na bezpieczeństwo i obronę narodową wynoszą 1 bln 141,1 mld UAH (fundusz ogólny - 1 bln 6,1 mld UAH, fundusz specjalny - 115,0 mld UAH, gwarancje państwowe - do 20 mld UAH), czyli 18,2% PKB.

Wcześniej pisaliśmy, że Komisja Budżetowa Rady Najwyższej przyjęła do drugiego czytania projekt budżetu państwa na rok 2023.

14 września Gabinet Ministrów przedłożył Radzie Najwyższej projekt budżetu państwa Ukrainy na 2023 rok.

7 października Rada Najwyższa przyjęła ją w pierwszym czytaniu. A 31 października gabinet ministrów zatwierdził i przesłał do parlamentu projekt budżetu państwa na rok 2023 do przyjęcia w drugim czytaniu.