$ 40.48 € 43.39 zł 10.03
+15° Kijów +20° Warszawa +27° Waszyngton

Zamrożone pieniądze z rosji dla Ukrainy: jak przebiega proces transferu w różnych krajach

UA.NEWS 21 maja 2024 10:22
Zamrożone pieniądze z rosji dla Ukrainy: jak przebiega proces transferu w różnych krajach

Jak wygląda sytuacja z zamrożonymi aktywami federacji rosyjskiej? Kiedy Ukraina je otrzyma? Jakie są kwoty? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Zacznijmy więc od początku. Zamrożone aktywa, które omówimy dalej, to pieniądze rosyjskiego banku centralnego. Są one dystrybuowane na całym świecie. Według Bloomberga moglibyśmy liczyć na 300 miliardów dolarów na reparacje. Stopniowo nasz kraj zbliżał się do kwestii zamrożenia na poziomie legislacyjnym i dyplomatycznym.

24 lutego 2022 r. były brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w parlamencie krajowym utworzenie nowej jednostki, Komórki do Walki z Kleptokracją (CKC), w celu ścigania rosyjskich kleptokratów. Stała się ona częścią Krajowej Agencji Kryminalnej.

W dniu 26 lutego 2022 r. Departament Skarbu USA, we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości, utworzył grupę roboczą REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs). Trwają rozmowy z przedstawicielami Australii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii i Komisji Europejskiej w celu uruchomienia grupy. Jej obowiązki obejmują gromadzenie, wymianę informacji, stosowanie sankcji, zamrażanie aktywów i ściganie.

10 marca 2022 r. prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskyy podpisuje ustawę o obowiązkowym zajęciu mienia federacji rosyjskiej i jej rezydentów w Ukrainie.

W marcu 2022 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powołuje grupę roboczą KleptoCapture, której głównym zadaniem jest znalezienie, zajęcie i konfiskata aktywów osób objętych sankcjami.

17 marca Komisja Europejska powołuje grupę roboczą Freeze and Seize (w rzeczywistości europejski odpowiednik KleptoCapture).

Pod koniec kwietnia 2022 r. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zatwierdza ustawę o konfiskacie zamrożonych aktywów rosyjskich podmiotów i osób objętych sankcjami. W tym czasie mówiło się o wykorzystaniu funduszy na pomoc Ukrainie. Jednak w maju tego samego roku napotkaliśmy pierwsze trudności: Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że obecnie nie ma prawnych mechanizmów konfiskaty zamrożonych aktywów.

Sądzimy, że można sobie wyobrazić, że świat czekała huśtawka decyzji w sprawie losu funduszy. Jednak 24 czerwca 2022 r. Senat Kanady zatwierdził projekt ustawy o konfiskacie rosyjskich pieniędzy na świecie. W listopadzie Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło większością głosów rezolucję w sprawie separacji Ukrainy, którą przygotował nasz kraj i pięćdziesiąt innych państw. Dokument zawierał zalecenia dotyczące utworzenia międzynarodowego rejestru szkód i dokumentowania szkód wyrządzonych cudzoziemcom w naszym kraju, Ukraińcom i Ukrainie.