Senat USA popiera przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Ольга Коваль 04 sierpnia 2022 09:45
Senat USA popiera przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Senat USA głosował za ratyfikacją przystąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Tak więc 95 na 100 senatorów poparło członkostwo tych krajów w NATO, jeden głosował przeciw. Do zatwierdzenia Senatu potrzeba było co najmniej 67 głosów senatorów. Głosowanie było transmitowane na stronie internetowej Senatu, pisze Interfax.

«Głosując, Senat zjednoczy się w sposób dwupartyjny i wzmocni zachodni sojusz w obliczu rosnącego autorytaryzmu» – powiedział przed głosowaniem przywódca większości w Senacie, Chuck Schumer.

W lipcu prezydent USA Joe Biden przesłał protokoły o przyjęciu Finlandii i Szwecji do NATO do zatwierdzenia przez Senat USA. Zgodnie z prawem amerykańskim procedurę ratyfikacyjną przeprowadza prezydent kraju, a Senat wyraża na to zgodę.